Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
12
12
05
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Overheid krijgt concern "CPO"

De rijksoverheid krijgt een regiebureau voor inkoop. Er komt een rijksbrede strategische aanpak voor inkopen en aanbesteden. Dat staat in de ‘Beleidsbrief professioneel inkopen en aanbesteden rijksoverheid 2006-2010’ waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken (EZ) heeft ingestemd. De maatregelen volgen op het Actieplan Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) waarmee de rijksoverheid in de afgelopen periode haar aankoopbeleid naar een hoger plan heeft getild.

De overheid is een grote inkoper. meer dan tien procent van het Bruto Nationaal Product bestaat uit overheidsinkopen en dertig procent daarvan komt voor rekening van het rijk. Daarbij gaat het niet alleen om potloden en pennen. maar ook om bijvoorbeeld brandweerauto’s. beleidsonderzoek en de HSL. Het actieplan heeft tot een grote cultuurverandering geleid. Bovendien zijn en worden met professioneel inkopen en aanbesteden forse besparingen gerealiseerd oplopend tot structureel 150 miljoen euro per jaar in deze kabinetsperiode.

Verdere professionalisering moet een bijdrage leveren aan efficiëntere inkoop en kostenbesparingen. het bevorderen van duurzaamheid. stimuleren van innovatie en het aanhalen van de banden met het bedrijfsleven. Daarom komt onder de staatssecretaris van EZ. die als coördinerend bewindspersoon optreedt. een ambtelijke concernverantwoordelijke voor inkopen en aanbesteden (“CPO”). Die moet met een klein bureau de regie voeren over de verdere realisatie van inkooptaakstellingen. richting geven aan verdere professionalisering. kwaliteitsnormen stellen en bewaken en beleidsthema’s zoals duurzaamheid en innovatie naar de praktijk vertalen.

Bron: Ministerie van Algemene Zaken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.