Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
06
09
18
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
2
Door Jon Jonoski
Dossier: Inkoop
Soort:

Overheidsinkoop kan meer banen arbeidsbeperkten opleveren

Overheidsinkoop kan meer banen arbeidsbeperkten opleveren

Via inkooparrangementen in de categorieën schoonmaak en catering kan de overheid minstens 5% meer banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking creëren. Dat stelt een verkennend onderzoek uitgevoerd door Significant, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het onderzoek moet gezien worden in de context van het Sociaal Akkoord uit 2013. Daarin is bepaald dat de overheid in 10 jaar 25.000 banen realiseert voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het onderzoek stelt dat overheden en leveranciers gemotiveerd zijn om via inkoop banen voor arbeidsbeperkten te realiseren. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat dit veel inspanning vergt en dat de overheid nu haar inkoopkracht grotendeels onbenut laat. Hierdoor zou het potentieel nog maar beperkt zijn aangeboord.

Partnerschappen
Significant stelt dat om het volledige potentieel te benutten verticaal opdrachtgeverschap en eenzijdig opgelegde social return afspraken achterwege gelaten moeten worden. In plaats daarvan moeten er partnerschappen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers ontwikkeld worden. Daar is volgens het onderzoek onderling vertrouwen en transparantie nodig, evenals overeenkomstige doelstellingen en belangen.

Verantwoording
Uit de gesprekken concludeert Significant ook dat harde afspraken over percentages en aantallen niet altijd effectief zijn. Het bureau stelt er in plaats daarvan afspraken moeten worden gemaakt over de inspanning die beide partijen leveren, en vervolgens over en weer verantwoording afleggen. Tot slot zouden overheidswerkgevers worden belemmerd doordat via inkoop gerealiseerde banen niet meetellen voor de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord.

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen

Reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.