Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
22
06
09
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: NEVI
Soort:

Overheidsinkopers: opdrachtgeverschap moet duidelijker

De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) ziet inhoudelijke verbetering in de nieuwe aanbestedingswet, maar vindt dat inkoopprofessionaliteit meer aandacht verdient. “Professioneel inkopen (en dus aanbesteden) vereist pluriformiteit om zo zo doelmatig mogelijk te kunnen inkopen”, aldus NEVI in haar officiële reactie aan het ministerie van Economische Zaken.

NEVI zegt verheugd te zijn, dat de voorgestelde wetgeving op een voldoende hoog abstractieniveau is geschreven en dat het regelt wat nodig is. "De inkoop- en aanbestedingspraktijk zal onder deze wetgeving, ondersteund door het nog te formuleren flankerend beleid, zich verder kunnen ontwikkelen bij opdrachtgevers én opdrachtnemers. Echter, dit flankerend beleid moet voldoende ruimte bieden voor professioneel aanbesteden. NEVI zal hiertoe in de komende maanden een notitie voorbereiden over hoe de inkoop- en aanbestedingspraktijk en professioneel opdrachtgeverschap verder ontwikkeld zou kunnen worden en deze notitie vervolgens met EZ bespreken", aldus de NEVI in haar reactie.
 
De reactie van NEVI op het consultatiedocument Aanbestedingswet is opgesteld door de Denktank Aanbestedingswet, bestaande uit hoogleraren, juristen, bestuurders en inkopers en het Bestuur van NEVI Publiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.