Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
18
06
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Categorie: Supply Chain
Soort: ,

"Doe geen checklist audits"

Hoe ga je na of je leverancier je code of conduct naleeft? Doe je audits? Haal je de productie terug naar Europa, zodat je beter een oogje in het zeil kan houden? “Doe in ieder geval geen checklist audits”, adviseert Lex de Bruijn, oprichter van het duurzaamheidsplatform FIRA. “De productie verplaatsen wanneer de auditor concludeert dat de leverancier niet voldoet aan de voorwaarden verbetert de situatie in het land niet. Sterker nog, dit kan de situatie juist verergeren.”

“In dit geval kun je beter kijken wat je kunt bereiken bij de fabriek. Als je de leverancier kan helpen om op één of twee maatschappelijke onderwerpen daadwerkelijk verbetering te bewerkstelligen, dan noem ik dat duurzaam inkopen. De supply chain is dan misschien niet direct helemaal op orde. Misschien heeft de fabriek zelfs nog wel drie andere grote problemen. Ze zijn echter wel een stap vooruit gegaan.”

Geringe effect van audits
“Wat we zien is dat checklist audits veel toegepast worden, maar dat het leveranciers niet prikkelt om verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen”, vervolgt De Bruijn. “Als auditors foutjes ontdekken bij hun bezoek, staan leveranciers vervolgens voor de keuze wat ze hiermee willen doen. Soms passen ze hun werkwijze aan, maar meestal worden de foutjes bij het volgende bezoek verstopt. Of er wordt zelfs een hele schaduwboekhouding of schaduwfabriek neergezet.”

Politiecontrole of samenwerking
Leveranciers zijn niet transparant, omdat ze audits zien als een handhavingsinstrument. “Een ander mooi voorbeeld dat hierbij aansluit is de code of conduct. Vaak wordt er vanuit inkoop een document op tafel gelegd, dat de leverancier moet tekenen. Dan weet je één ding zeker: ze ondertekenen het en stoppen het vervolgens in een diepe la. Er wordt niets meer mee gedaan.”

Volgens De Bruijn zou de verantwoordelijkheid meer bij de leverancier moeten komen te liggen. “Als je tegen de leverancier zegt: we verwachten dat jullie zelf een code of conduct maken met jullie normen en waarden, dan dwing je hen om hier echt over na te denken. Ze gaan een document maken, dat de directeur vervolgens moet tekenen. Hierdoor zal ook het management vragen gaan stellen. Het zorgt voor een veel grotere prikkel, dan een eenzijdig document vanuit inkoop. Vervolgens kan dit document gemonitord worden door middel van een constante dialoog.”

Philips in Congo
Als voorbeeld van een bedrijf dat dit goed aanpakt, noemt De Bruijn Philips. “Congo wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen. Daardoor trekken steeds meer multinationals zich terug uit het land. De mensen worden steeds armer en lopen daardoor sneller over naar de rebellen. Op specifiek verzoek van de regering koopt Philips alweer een aantal jaren tin uit de mijnen van Congo. Ze wilden er wel zeker van zijn dat de inkomsten niet zouden worden gebruikt voor wapens voor de rebellen. Door een samenwerking met het Conflict Free Tin Initiative en gelieerde bedrijven, heeft Philips ervoor gezorgd dat het tin niet besmeurd is door geweld of oorlog. Tevens heeft het bedrijf een systeem geïmplementeerd dat traceert waar het tin vandaan komt. Door samen te werken met verschillende stakeholders in de leveringsketen, heeft Philips inzicht gecreëerd in de manier waarop de mijn wordt gerund.”

Daarnaast heeft Philips inmiddels ook door dat audits hun doel voorbij schieten. Om deze reden heeft het bedrijf een nieuw programma ontwikkeld, wat zich over de volle breedte van het leveranciersbestand focust op het bevorderen van eerlijkheid, openheid en professionaliteit. Met het programma wil Philips de ‘ons versus hun mentaliteit’ veranderen in een samenwerking met duidelijke doelstellingen en frequente en eerlijke communicatie.

Transparante ketens
Bedrijven vragen om gericht te rapporteren over specifieke MVO-onderwerpen heeft vaak meer effect dan het doen van audits. Natuurlijk is het wel van belang dat de informatie geverifieerd en gemonitord wordt. Dat zorgt weer voor gespreksstof de volgende keer dat de inkoper met de leveranciers om tafel gaat. “Wij helpen deze bedrijven om een duurzaamheidsrapport op te stellen, waarvan de content ook daadwerkelijk geverifieerd is. We toetsen de bewijslast en zorgen dat elke bewering hard gemaakt kan worden. Ons platform begeleid leveranciers om transparant te worden in wat zij doen en biedt de inkooporganisatie de mogelijkheid om het bedrijfsleven met elkaar te vergelijken als het over de meest relevante mvo-onderwerpen gaat. We proberen hiermee de werelden van de inkoper en leverancier bij elkaar te brengen”, concludeert De Bruijn.

FIRA is premium partner van InkopersCafe.nl.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Journalist InkopersCafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.