Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
01
05
07
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Economie
Soort:

PMI April: Hoge prijsinflatie

De NEVI DPA PMI® noteerde in april een cijfer van 56.4. lager dan 58.5 in maart. Dit betekent dat de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse productiesector voor de tweeëntwintigste achtereenvolgende maand verbeterden. De productiegroei en de toename van het aantal ontvangen nieuwe orders handhaafden zich en de bedrijven trokken opnieuw meer personeelsleden aan. Minder positief was een stijging van de inkoopprijsinflatie tot een piekwaarde voor de afgelopen vijf maanden.

De productie groeide in april minder snel dan de voorafgaande vier maanden. maar vertoonde toch een sterke stijging. Promotionele en marketingactiviteiten door de Nederlandse producenten droegen bij aan de stijging van het aantal ontvangen nieuwe orders. zij het dat deze groei het laagste was tot nu toe in 2007. De panelleden noteerden een verdere stijging van de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk. Het groeitempo was echter het laagst sinds december 2005. De Nederlandse producenten breidden hun personeelsbestand duidelijk uit.

Het grotere aantal ontvangen nieuwe orders leidde tot een verdere daling van de voorraad gereed product in april. zij het in het laagste tempo sinds oktober 2006. De grotere inkoopactiviteit was mede verantwoordelijk voor de marginale stijging van de voorraad ingekocht materiaal. De grotere inkoopactiviteit zorgde voor een duidelijke verdere verslechtering van de gemiddelde levertijden in april. Voor de vierenveertigste achtereenvolgende maand werden de levertijden langer.

De panelleden noteerden een sterke stijging van hun gemiddelde kosten. De inkoopprijsinflatie bereikte een piekwaarde voor de afgelopen vijf maanden. Ook al was de verkoopprijsinflatie in april iets lager dan in maart. toch verhoogden de panelleden opnieuw hun verkoopprijzen duidelijk. De verkoopprijsinflatie bleef echter aanzienlijk lager dan de inkoopprijsinflatie. wat aangeeft dat de marges van de bedrijven onder druk staan.

Bron: NEVI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.