Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
28
02
11
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Inkoop
Soort:

PMI op recordhoogte: 60.7

De NEVI Purchasing Managers’ Index™ (PMI™) steeg in februari naar 60.7, de hoogste waarde sinds de start van dit onderzoek. De productie nam flink toe. De groei van de nieuwe orders was nog groter, en de grootste sinds het begin van dit onderzoek. De werkgelegenheid groeide opnieuw, deze maand zelfs in de grootste mate sinds het begin van dit onderzoek.
De PMI is de samengestelde inkoopmanagersindex die maandelijks een algemeen beeld geeft van de economische activiteiten in de verschillende industrieën en wordt uitgegeven door NEVI, hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management.

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam echter slechts licht toe, omdat een aantal panelleden de voorraad gereed product aan kon spreken.
De inkoopactiviteiten namen toe, evenals de voorraad ingekochte materialen – de grootste toename sinds het onderzoek van start ging. De levertijden voor materialen werden opnieuw langer.
De inkoopkosten stegen flink: de grootste stijging sinds het begin van dit onderzoek. Ook de verkoopprijsinflatie bereikte een recordniveau, maar bleef toch aanzienlijk lager dan de inkoopprijsinflatie.

Drie deelindices uitgelicht:
Productie index

De productieomvang bij de Nederlandse productiebedrijven werd in februari fors uitgebreid, waarmee de huidige periode van groei op twintig maanden komt. Deze toename was bovendien de grootste sinds april 2010. Een aantal van de onderzochte bedrijven schreef dit toe aan een verdere stijging van het aantal ontvangen nieuwe orders.

Productie index

Export orders index
De Nederlandse productiebedrijven gaven aan dat het aantal ontvangen nieuwe orders uit het buitenland in februari voor de twintigste opeenvolgende maand steeg. Deze toename was aanzienlijk en de op een na grootste sinds het begin van dit onderzoek (de grootste stijging werd genoteerd in april 2010). Een aantal panelleden maakte melding van een groter aantal orders vanuit Europese landen en in het bijzonder vanuit Duitsland.

Export orders index

Inkoopprijs index
De Nederlandse producenten maakten in februari melding van een aanzienlijke stijging van de kostendruk. Ongeveer 73% van het totale aantal respondenten noteerde hogere inkoopkosten tijdens deze onderzoeksperiode. In het bijzonder werden hogere prijzen voor basismetalen en brandstoffen regelmatig genoemd. Als gevolg hiervan steeg de inkoopprijsinflatie in de grootste mate sinds het begin van dit onderzoek.

Inkoopprijs index

Over de NEVI PMI…
De NEVI Purchasing Managers’ Index is een samengestelde index ontworpen om een algeheel beeld te verkrijgen van de economische activiteiten in de verschillende industrieën. Een score van de PMI onder de 50,0 geeft daling van de industriële activiteit aan, een score boven het kritische punt van 50,0 duidt op een groeiende economie. Een score van 50,0 duidt erop dat er geen veranderingen hebben plaatsgevonden. Hoe groter de afwijking van 50,0, hoe groter de mate van verandering in de index is.

Over NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management…
NEVI is hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management. Als kenniscentrum van en voor inkoopprofessionals en een netwerk van circa 8.000 personen, maakt  NEVI inkoopkennis toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. Dit doet NEVI onder andere door  het organiseren van congressen en netwerkbijeenkomsten, het geven van opleidingen en trainingen, het uitgeven van publicaties en het subsidiëren van hoogleraren, lectoren en promovendi op het gebied van inkoop- en supply management.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.