Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
01
12
11
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Wiebeke Sittrop
Dossier: PMI
Soort:

PMI: Snelste verslechtering in ruim 2 jaar

De NEVI PMI® daalde van 48.0 in oktober naar 46.0 in november. De index komt deze maand voor de derde maand op rij onder 50.0 uit en duidt deze maand op de snelste verslechtering in meer dan 2 jaar. De NEVI PMI is de samengestelde inkoopmanagersindex die maandelijks een algemeen beeld geeft van de economische activiteiten in de verschillende industrieën en wordt uitgegeven door NEVI, hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management.

De productieomvang nam in november flink af, de grootste afname sinds mei 2009. Het aantal ontvangen nieuwe orders daalde het snelst in meer dan tweeënhalf jaar. Ook de exportorders namen aanzienlijk af. De daling van de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk was ook deze maand fors.
De werkgelegenheid nam beperkt af, maar wel in de grootste mate sinds februari 2010. De voorraad ingekochte materialen werd fors kleiner. De levertijden namen licht toe. Zowel de inkoop- als de verkoopprijzen daalden.

Drie deelindices uitgelicht:
Nieuwe orders index

De Nederlandse producenten noteerden in november een forse daling van het aantal ontvangen nieuwe orders. De panelleden maakten melding van de vermindering van de vraag en een verslechtering van de economische omstandigheden. De seizoensmatig aangepaste Nieuwe orders index bereikte het laagste niveau in meer dan tweeënhalf jaar, wat in scherp contrast staat met de duidelijke groei die aan het begin van het jaar genoteerd werd. Bij ruwweg 43% van de panelleden was er sprake van een kleiner aantal ontvangen nieuwe orders vergeleken met oktober.

Verkoopprijs index
De verkoopprijzen die de Nederlandse producenten berekenden waren in november voor de tweede opeenvolgende maand lager. Een groot aantal panelleden noemde de zwakke vraag en sterke concurrentie als belangrijkste redenen hiervoor. De deflatie was echter gering en vergelijkbaar met oktober. Meer dan 13% van de respondenten meldde de eigen prijzen verlaagd te hebben, tegenover minder dan 9% die prijsverhogingen doorvoerde.

Inkoopprijs index
De Nederlandse productiebedrijven maakten in november voor de tweede opeenvolgende maand melding van deflatie van de inkoopprijs. Deze daling van de inkoopprijzen was gematigd en nagenoeg gelijk aan die van oktober. Een aantal panelleden schreef de lagere grondstofprijzen toe aan de vermindering van de vraag.

Reactie Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven op de PMI:

"Inkopers moeten alert zijn deze maanden. De inkoopprijzen van grondstoffen en materialen daalden fors in november. Het is nu zaak ervoor te zorgen dat leveranciers inkoopvoordelen aan hun klanten doorberekenen in de vorm van lagere verkoopprijzen. De ervaring leert dat leveranciers dat vaak niet uit eigen beweging doen.
De daling van de NEVI-Purchasing Managers' Index (PMI)zet door. In oktober registreerde deze een waarde van 48.0; voor november kwam de PMI uit op 46.0 (waarde < 50 duidt op lagere inkoopvolumes ten opzichte van voorgaande maand). Minder inkoopvolume in de markt betekent minder werk. Oorzaken van de lagere inkoopvolumes zijn: minder verkooporders uit binnen- en buitenland. De cijfers over november geven aan dat bedrijven hun achterstallig werk aan het wegwerken zijn. De voorraad onderhanden werk nam af. Voorraden worden gereduceerd. Men kan het werk nu met de huidige bezetting goed aan. Hier en daar bouwen bedrijven hun personele bezetting al weer af (hetgeen ook goed zichtbaar is in de sterke vermindering van tijdelijk personeel). Alles wijst erop dat industriële bedrijven zich voorbereiden op mindere tijden. Veel gestelde vraag: hoe lang gaat dat duren? De ervaring leert dat als de PMI eenmaal de daling heeft ingezet dat zeker 12 maanden gaat duren. 2012 wordt een lastig jaar. Alle energie zetten op de verkoop en zorgen voor een goede klantbehandeling en kwaliteit zijn hoofdzaak. Evenals een goed management van de cash-flow. Mijn rapportcijfer voor deze maand: 6.3.
"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.