Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
02
06
09
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: NEVI
Soort:

PMI stijgt voor de derde maand, recessie houdt aan

De NEVI PMI steeg in mei voor de derde opeenvolgende maand en bereikte 41.2. Dit duidt nog steeds op een duidelijke krimp van de productiesector.

De productieomvang nam in mei voor de achtste opeenvolgende maand in een fors tempo af, door beduidend lagere aantallen ontvangen nieuwe orders. De krimp was echter minder groot dan in april. De afname van de binnenlandse vraag was enigszins groter dan die van de buitenlandse vraag, tegenovergesteld aan de situatie in april. De levertijden voor grondstoffen werden wederom beduidend korter.

De personeelsbestanden namen voor de negende opeenvolgende maand af. Ook de inkoopactiviteiten en voorraadniveaus krompen. De inkoopkosten daalden in mei voor de achtste opeenvolgende maand, evenals de verkoopkosten. In beide gevallen was deze daling minder groot dan in april.

Drie deelindexen uitgelicht:

NIEUWE ORDERS INDEX
Het aantal ontvangen nieuwe orders bij Nederlandse productiebedrijven daalde in mei in hoog tempo. Panelleden maakten melding van slechte economische en financiële omstandigheden en de hiermee samenhangende concurrentiedruk. De nieuwste onderzoeksgegevens wijzen erop dat de binnenlandse vraag kleiner was dan de vraag vanuit het buitenland. Dit is tegengesteld aan de situatie in april. De afname van het aantal ontvangen nieuwe orders was echter wel de kleinste sinds september vorig jaar.

NIEUWE EXPORT ORDERS INDEX
Nederlandse producenten zagen opnieuw een daling van het aantal ontvangen nieuwe orders uit het buitenland, zij het dat deze daling minder groot was dan in april en bovendien de kleinste van de afgelopen acht maanden. De wereldwijde ongunstige marktomstandigheden zorgden opnieuw voor problemen voor exportbedrijven. Hierbij kwam ook nog een stijging van de koers van de euro ten opzichte van de dollar, waardoor Nederlandse exportproducten relatief duur waren.

WERKGELEGENHEIDS INDEX
Panelleden noemden bedrijfsreorganisaties en de noodzaak om kosten te besparen als redenen voor ontslagen en natuurlijk verloop in mei. De personeelsbestanden in de Nederlandse productiesector zijn sinds april beduidend kleiner en zo’n 28% van de bedrijven stuurde personeelsleden naar huis. De afname van de werkgelegenheid was echter voor de tweede opeenvolgende maand kleiner dan de voorgaande maand en de kleinste sinds januari.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.