Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
01
08
08
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Duurzaam inkopen
Soort:

PMI zakt door kritische 50 punten-grens

Voor het eerst in drie jaar daling van de industriële activiteit.

Zoetermeer. 1 augustus 2008 – De NEVI DPA PMI® bereikte in juli een laagterecord sinds ruim drie jaar en daalde van 51.1 in juni naar 48.0. Daarmee is de kritische grens van 50 punten. de nullijn voor groei. overschreden.


De cijfers voor juli laten een sterke daling van de productieomvang zien. de sterkste van de afgelopen vijf jaar. Een forse afname van het aantal nieuwe ontvangen orders als gevolg van ongunstige marktomstandigheden geldt als de voornaamste reden. Voor de Nederlandse productiesector betekent dit een verslechtering van de bedrijfsomstandigheden. voor het eerst in ruim drie jaar.

Tegelijkertijd bereikte de inkoopprijsinflatie in juli het hoogste niveau van de afgelopen twee jaar. veroorzaakt door de almaar stijgende kosten van grondstoffen. Nederlandse producenten zagen zich zodoende genoodzaakt hun verkoopprijzen flink te verhogen.
De inkoopactiviteiten namen in juli aanzienlijk af door het kleinere aantal nieuwe ontvangen orders. Dit was een van de redenen dat de voorraad ingekochte materialen eveneens behoorlijk afnam. Ook de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde door uitblijvende nieuwe orders. hoewel een aantal bedrijven dit toeschrijft aan een betere productieplanning. De voorraad gereed product was in juli nagenoeg gelijk aan die van de voorgaande maand. De lagere productieomvang werd gecompenseerd door tegenvallende verkopen.

Ondanks de verminderde vraag en productie nam de werkgelegenheid in juli toe. zij het in geringe mate. Productiebedrijven noemden geplande bedrijfsuitbreidingen en het invullen van bestaande vacatures als redenen voor de – zeer bescheiden – groei van de personeelsbestanden.

De gemiddelde prestatie van leveranciers verslechterde in juli opnieuw. maar de verlenging van de levertijden was de kleinste van de afgelopen drie jaar. Vanwege de schaarste aan grondstoffen hebben leveranciers nog steeds moeite om aan de vraag te voldoen.
Drie indices uitgelicht:

Inkoopprijs index
De seizoensmatig aangepaste Inkoopprijs index steeg in juli sterk en bereikte het hoogste niveau van de afgelopen twee jaar. De index kwam uit op 78.2. wat het op ??n na hoogste cijfer is in de geschiedenis van dit onderzoek. Dit wijst op een aanzienlijke inkoopprijsinflatie. De hogere prijzen voor energie en metalen werden regelmatig genoemd als de belangrijkste redenen voor deze inflatie.

Verkoopprijs index
Door de hogere inkoopprijsinflatie waren Nederlandse productiebedrijven genoodzaakt in juli hun verkoopprijzen verder te verhogen. zij het in mindere mate dan in juni. toen een recordniveau bereikt werd. Panelleden meldden dat zij hun verkoopprijzen hadden verhoogd in een poging de winstmarges te beschermen. Sommige bedrijven gaven zelfs aan dat zij weekprijzen hadden ingevoerd om zo de “extreme” prijsverhogingen het hoofd te kunnen bieden.

Ingekocht materiaal index
Na een lichte stijging in juni. daalde in juli de hoeveelheid ingekocht materiaal voor de derde keer in vier maanden. De seizoensmatig aangepaste Ingekocht materiaal index wijst op een forse inkrimping en noteerde een cijfer van 46.4. Van juni 2005 tot april 2008 breidden bedrijven hun inkoopactiviteiten maandelijks uit. Het afgenomen aantal nieuwe ontvangen orders was de belangrijkste oorzaak voor deze daling van de hoeveelheid ingekocht materiaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.