Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
05
10
15
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Supply Chain
Soort:

Professionaliseren supply chain met externe partners

Professionaliseren supply chain met externe partners

Nederlandse organisaties hebben een flinke sprong gemaakt met het professionaliseren van supply chain management (SCM). De interne integratie is echter verder ontwikkeld dan de integratie met de externe partijen. Dat blijkt uit de Nationale Supply Chain Monitor van BLMC, adviseurs in supply chain verbetertrajecten, in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit.

De beloften van SCM zijn groot. Organisaties die deel uitmaken van geïntegreerde ketens scoren een hogere klanttevredenheid, hebben betrouwbare doorlooptijden, kunnen sneller leveren, springen flexibeler in op klantwensen, kampen met minder faalkosten en opereren duurzamer. “Kortom: de kwaliteit van producten en diensten gaan omhoog, terwijl de kosten dalen”, stellen de onderzoekers.

Ideaalbeeld ver weg
Met een gemiddelde score van 2,9 op een schaal van 1 tot 5, presenteren Nederlandse bedrijven een stuk beter dan de 1,9 van twee jaar geleden. De onderzoekers stellen echter dat het ideaalbeeld nog ver weg is. Er gaapt in SMC en ketensamenwerking nog een flink gat tussen de theoretische verwachtingen en wat er in de praktijk wordt gerealiseerd.

Samenwerking externe partners
De volgende stap naar volwassenheid in SCM is het creëren van een betere samenwerking met externe partners, zoals leveranciers en klanten. Supply chain professionals moeten de focus leggen op horizontaal proces management met de bedrijfsstrategie als basis, is een van de conclusies van de onderzoekers. Een invulling daarvan kan bestaan uit nauwere samenwerking met interne functies zoals inkoop, verkoop en marketing. Ook zou de samenwerking met externe partners versterkt kunnen worden door het opzetten van cross-functionele teams en het gebruik van gezamenlijke KPI’s en doelen.

Geïntegreerde systemen
Intern gebruiken organisaties vaak al een systeem waarop informatie centraal wordt opgeslagen en gedeeld, maar in de samenwerking met externe partijen ontbreekt dat nog vaak. Het probleem is dat systemen van verschillende partijen vaak niet goed op elkaar aansluiten en dat bedrijven nog te weinig investeren in integratie van die systemen. Een verklaring voor de beperkte informatiedeling ligt volgens de onderzoekers in de cultuur van organisaties. Het delen van informatie met externe partijen is voor veel organisaties nog een grote stap, omdat zij bang zijn dat de informatie in verkeerde handen valt.

Ketensynchronisatie
Koplopers die eenmaal de voordelen van SCM en ketensamenwerking hebben ervaren, zetten volgens de onderzoekers bewust stappen naar verdere synchronisatie van de keten. Zo worden leveranciers en klanten nauw betrokken bij interne trainingen en periodieke meetings om informatie te delen en trends te bespreken. Deze aanpak verschaft hen de bewijzen en zekerheden die de stap naar een excellente supply chain kunnen versnellen.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor Inkopers-café zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@inkopers-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.