Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
18
05
04
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Publieke organisaties bouwen aan de inkoopfunctie

Veel organisaties in het publieke domein zijn flink op weg om hun inkoopfunctie te professionaliseren. Bouwfraude. bezuinigingen en accountantscontrole nopen tot doelmatigheid en herbezinning op integriteit van de inkooporganisatie van iedere publieke organisatie. Maar uit onderzoek blijkt dat onderwerpen als inkoopbeleid. het organiseren van de inkoopfunctie en elektronisch inkopen nog niet overal gemeengoed is. Het goede nieuws is dat publieke organisaties wel hard op weg zijn om de inkoopfunctie verder te professionaliseren.

Inzicht in de professionaliteit van de inkoopfunctie Op inkoopgebied gaan (nog steeds) verhalen rond dat de publieke sector minder ver met professionalisering van de inkoopfunctie is dan de private sector. Het lijkt daarmee of overheidsgeld als het ware ?over de balk? wordt gegooid. ondanks dat er veel onderzoeken zijn uitgevoerd en maatregelen genomen. Toch is er de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt in de publieke sector. Zo is de onbekendheid met Europese aanbestedingsregelgeving sterk verminderd en zijn er initiatieven om de professionalisering op inkoopgebied te stimuleren. De projectdirectie PIA werkt samen met de NPPP aan verdergaande professionalisering van vele overheden door het uitwisselen van kennis en het opstarten van initiatieven zoals benchmarking en het uitvoeren van inkoopdiagnoses.

Iedereen lijkt na de bouwfraudeaffaire er van overtuigd te zijn dat de professionalisering van de inkoopfunctie door moet gaan. Bezuinigingen en taakstellingen zullen dit proces zeker nog versnellen. Maar. hoe professioneel zijn de inkoopfuncties op dit moment en in welke mate zijn de juiste maatregelen. bijvoorbeeld op het gebied van elektronisch inkopen. genomen om er voor te zorgen dat besparings- en integriteitsdoelstellingen ook worden bereikt?

Uitvoerig onderzoek op dit terrein in Nederland is niet ruimschoots voorhanden. Als respectievelijk informatiemakelaar en adviesbureau hadden GemNet B.V. (opgericht door de Bank Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Significant B.V. (voortgekomen uit PricewaterhouseCoopers/PwC Consulting) behoefte meer inzicht te krijgen in de mate waarin publieke organisaties de inkoopfunctie hebben georganiseerd. In 2003 hebben zij dan ook onderzoek uitgevoerd naar dit onderwerp.

Het volledige onderzoek is hier te lezen
Bron: Ovia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.