Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
22
05
06
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Duurzaam inkopen
Soort:

Purchasing Excellence scheelt bedrijven 680 miljoen euro

Het vierjarig programma Purchasing Excellence van de NEVI heeft de deelnemende bedrijven geen windeieren gelegd. Als gevolg van professionalisering van de inkoopdiscipline bespaarden deze bedrijven gemiddeld 11% over hun geanalyseerde inkooppakket. Dat komt in totaal neer op 680 miljoen euro. Hoewel programmadirecteur Jan Willem Ederveen ervoor waarschuwt dat deze cijfers in de totale bedrijfscontext gezien moeten worden. kan toch worden gesteld dat verdere professionalisering van het inkoopproces het Nederlands bedrijfsleven nog grote kansen kan bieden. Uit een recent uitgevoerd onderzoek blijkt echter dat tijdgebrek en gebrek aan aandacht van het management nog steeds obstakels zijn om die kansen ook daadwerkelijk te verzilveren.


NEVI heeft haar succesvolle Purchasing Excellence programma op 19 mei afgesloten met een bijeenkomst in De Rode Hoed in Amsterdam. Tijdens dit event. dat onder leiding stond van journalist en auteur Jeroen Smit. zijn ook de uitkomsten van een tweetal onderzoeken gepresenteerd. E?n daarvan is een survey onder de jaarverslagen van 23 AEX-fondsen. die zijn gescand op de mate waarin aandacht besteed is aan een tiental inkoopgerelateerde onderwerpen. Daarnaast heeft het programmabureau een enquête uitgezet onder de ondernemingen uit het NEVI-bestand; hierop reageerden 200 bedrijven. Doel daarvan was om de mate van inkoopprofessionaliteit in kaart te brengen.

Strategische voordelen
Uit de enquête blijkt dat een ruime meerderheid van de benaderde bedrijven de afgelopen twee jaar bezig is geweest met het professionaliseren van de inkooporganisatie. Daarbij blijkt het accent echter vooral te liggen op initiatieven van strategische aard en minder op de ondersteunende activiteiten. De groep die aangaf de afgelopen jaren geen aandacht aan inkoopprofessionalisering te hebben geschonken wijt dat aan tijdsgebrek en geen of onvoldoende steun vanuit het management. “Het management van deze bedrijven lijkt nog nauwelijks doordrongen te zijn van de strategische voordelen van professioneel inkopen”. aldus Ederveen. “Ook voor de directe toekomst ligt er meestal geen enkel concreet voornemen om anders te gaan werken.” 

Voor professionalisering van de inkoopfunctie zijn volgens Ederveen vier activiteiten van groot belang: het ontwikkelen en implementeren van artikelgroep-strategieën. het toepassen van ‘strategic cost management’. het integreren van leveranciers in de bedrijfsprocessen en het professionaliseren van leveranciersrelatiemanagement. “De beste inkopende bedrijven in Nederland doen alle vier. De slechtste bedrijven doen nog helemaal niets”. aldus Ederveen.

In een vervolgprogramma wil NEVI opnieuw bedrijven gaan benaderen om ze te helpen bij het op een hoger peil brengen van het inkoopproces. “We zullen ons moeten richten op het creëren van draagvlak bij het management door het aanbieden van gerichte informatie. meer kennisuitwisseling en benchmarking. Met de praktische tools die we tijdens dit programma ontwikkelen. kunnen we de achterblijvers bovendien effectief coachen en trainen”. zegt Ederveen.

Op de agenda
Het onderzoek onder de AEX-fondsen laat zien dat bijna alle organisaties in hun jaarverslag aandacht besteden aan inkoop. Dat is significant anders dan 4 jaar geleden. “We zijn blij dat inkoop inmiddels op de agenda staat bij het topmanagement. ‘Kostenbeheer’ en ‘Duurzaamheid/Ethiek’ zijn de ‘hot topics’ op de bestuursagenda”. aldus Ederveen. “Wel verschilt de aandacht tussen de verschillende ondernemingen enorm. Hoewel het allemaal multinationals zijn met grote inkoopbelangen. steken de industrietakken Massaproductie en Handel met kop en schouders boven de anderen uit op het gebied van inkoopaandacht. Ook binnen AEX-fondsen lijkt dus nog op veel plekken het een en ander te verbeteren.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.