Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
28
03
13
Peter Streefkerk
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Peter Streefkerk
Dossier: Economie
Soort:

Rijk wil besparen op softwarekosten Oracle, SAP en Microsoft

De Rijksoverheid wil flink bezuinigen op de jaarlijkse softwarekosten van € 327 miljoen, aldus vertrouwelijke documenten die in handen zijn van NU.nl. Deze stap van het Rijk zou voortkomen uit een analyse van de software kosten in 2011. 

Aanzienlijke besparingen
Het uitgangspunt van deze bezuinigingsoperatie  is 'dat er aanzienlijke besparingen zijn te realiseren bij het hergebruiken van software en het delen van licentiecontracten en applicatieplatformen binnen de Rijksoverheid'. Daarvoor wordt een soort van werkgroep in het leven geroepen.

"De aanname dat de werkelijke kosten hoger liggen, lijkt gerechtvaardigd. Een besparing van 10% levert dus een bedrag van minimaal € 32,7 miljoen op", is te lezen in de documenten. Waarop deze aanname van de werkelijke kosten en een besparing van 10% is gebaseerd komt vooralsnog niet duidelijk naar voren.

Benoeming strategisch leveranciersmanager Oracle, SAP en Microsoft
Om de genoemde besparing te realiseren moet men bij het Rijk kennis en informatie over software delen. Daartoe heeft men de ICT-managers van het Rijk gevraagd akkoord te gaan met de aanstelling door de Chief Information Officer Rijk van een ambtenaar die wordt omschreven als 'strategisch leveranciersmanager Oracle, SAP en Microsoft'. Deze ambtenaar moet al in april 2013 aan de slag en ook assisteren bij de inkoop. 

Besparing via open source software
Nu wordt er bij de Rijksoverheid al langer gekeken naar het besparen op licentiekosten. In 2011 deed de Algemene Rekenkamer op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek naar het invoeren van open source software. Software waarvoor men in het geheel geen licentiekosten hoeft te betalen. De conclusie was toen dat er bij keuze voor open source software nauwelijks winst was te behalen, omdat de bestaande en betaalde software dan moest worden vervangen. Op de conclusies van het onderzoek en de onderzoeksmethode kwam destijds veel kritiek vanuit de hoek van de wetenschap, informatica en politiek.

De onderzoekers van de Algemene Rekenkamer schreven indertijd dat ze het lastig vonden de kosten van software bij ministeries te achterhalen. Licentiekosten werden vaak niet apart en per jaar geregistreerd. Bovendien besteedden de organisaties delen van hun ICT uit aan externe dienstverleners, die de kosten van software niet afzonderlijk in rekening brachten. 

Directe aanval op leveranciers
Of deze problematiek inmiddels is opgelost en het bedrag van € 327 miljoen klopt, kan nog niet worden vastgesteld. Het verschil met de discussie over open source software is dat de Rijksoverheid haar pijlen bij deze bezuinigingen direct richt op de leveranciers Oracle, SAP en Microsoft. Leveranciers die nu niet bepaald bekend staan om hun soepele houding richting opdrachtgevers als het gaat over herverdeling van softwarelicenties en herinrichting van applicatieplatformen. 

Leveranciersmanager neem rol inkoopmanager over
Wat verder opvalt is dat men de functie van strategisch leveranciersmanager bij de Rijksoverheid in het leven heeft geroepen om deze bezuinigingsoperatie te leiden met daarnaast de toevoeging te assisteren bij het inkopen. In hoeverre dit conflicteert met de plannen van de CPO Rijksoverheid moet worden afgewacht. Bijzonder is het wel dat het initiatief in eerste aanleg vanuit leveranciersmanagement en niet vanuit inkoop worden opgepakt.  

Conflict met aanbestedingswet?
Daarnaast is de vraag gerechtvaardigd of de Rijksoverheid met deze combinatie van bezuinigingsoperatie en herinrichting van haar software omgeving niet in strijd handelt met de aanbestedingswetgeving. Een herverdeling van licenties en/of wijziging van applicatieplatformen tast de oorsprong van de eerder afgesloten overeenkomsten aan. Alleen daarom al zou de software opnieuw moeten worden aanbesteed. Verder staat in de nieuwe aanbestedingswet expliciet vermeld dat bundeling van inkoopvolumes pas na grondig onderzoek van de mogelijke gevolgen en niet onnodig mag plaatsvinden.

Besparingsmogelijkheden al langer bekend
Het is opmerkelijk dat het Regiebureau Inkoop Rijksoverheid reeds in 2006 op basis van een spend analyse bij een zestal ministeries constateerde dat er mogelijkheden waren om onder andere op het gebied van ICT meer samen te werken en vaker gezamenlijk in te kopen. Zeven jaar later lijkt men hier eindelijk een begin mee te maken. 

Achtergrondinformatie:

http://www.computable.nl

Peter Streefkerk
Door Peter Streefkerk
Peter Streefkerk is mede-eigenaar van Starck Training & Development en Respect Inkoopconsultancy. Hij houdt zich bezig met interim management, advisering, projectmanagement, training en coaching op het gebied van contractmanagement en inkoop. Hij is auteur van de boeken Inkopen voor Dummies, Inkoop en een groot aantal artikelen over inkopen. Volg Peter op Twitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.