Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
03
12
08
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Samenwerking vier gemeenten bij inkoop

De vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek gaan samenwerken bij de inkoop van goederen en diensten. De colleges van Sittard-Geleen. Stein. Beek en Schinnen hebben hierover een akkoord bereikt. De inkoopkrachten zullen worden gebundeld op gebied van onder andere adviesdiensten. vervoer en transport. telecommunicatie. schoonmaak. abonnementen/literatuur. automatisering (hardware) en energie. ..De bedoeling is onder meer om financieel voordeel te halen uit de inkoopsamenwerking.” zegt wethouder Pieter Meekels. in Sittard-Geleen verantwoordelijk voor inkoop.

..Op dit moment is nog niet te zeggen om welk bedrag het gaat. Dat is mede afhankelijk van het aantal aanbestedingen dat de komende jaren in regionaal verband wordt gerealiseerd.”
Experts van het Nederlands Inkoop Centrum (NIC) hebben de inkopen van 2006 beoordeeld en geconstateerd dat door samenwerking gemiddeld 8 procent voordeel te behalen is. Dat jaar zou het zijn gegaan om ruim een miljoen euro.

Ook levert regionaal inkopen efficiëntiewinst op. omdat nog maar één inkoper betrokken is bij een dossier. terwijl dat er tot nu toe vier waren en niet elke gemeente steeds ‘het wiel moet uitvinden’. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming is in regionaal verband al samengewerkt bij de inkoop van driehonderd stemhokjes voor de komende Europese verkiezingen. Bij deze aanbesteding viel de kostprijs 47 procent (circa 32.000 euro) lager uit dan geraamd. Ook de Europese aanbesteding voor de WMO Hulpmiddelen wordt regionaal uitgevoerd.

Door samen in te kopen. wordt de opdracht vaak groter. Door de geschiktheidseisen bij te stellen of door het aanbesteden van opdrachten in verschillende delen kan het lokale midden- en kleinbedrijf toch blijven deelnemen aan deze aanbestedingen. ..Uitgangspunt is dat het lokaal vastgestelde inkoopbeleid gerespecteerd wordt.” hebben de portefeuillehouders Link (Schinnen). Janssen (Stein). Wierikx (Beek) en Meekels (Sittard-Geleen) vastgesteld. In de komende tijd wordt in regionaal verband overigens volop aandacht  besteed aan inkoopthema’s als Social Return en Duurzaam Inkopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.