Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
02
06
11
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koos Plegt
Dossier: Onderzoek
Soort:

SEPP-enquête: InQuest vaakst genoemd, het NIC de beste

Zelfstandige inkoopprofessionals beoordeelden Nederlandse bemiddelingsbureaus dit jaar iets lager dan vorig jaar. Gelet op de kwaliteit van de medewerkers, communicatie, betrouwbaarheid, correctheid en prijs-kwaliteitverhouding deden vooral Het NIC, Conducto en Goco het goed in de SEPP Enquête 2011.

Evenals in de twee voorgaande jaren nam SEPP (Self Employed Purchasing Professionals, een Nederlandse groep zelfstandig opererende inkoopprofessionals) dit jaar een enquête af onder leden en aspirant-leden. De door 185 leden ingevulde SEPP Enquête 2011 bevatte vragen over opleiding en ervaring, huidige en toekomstige opdrachten, marktontwikkelingen, verwachtingen, acquisitie en bemiddelingsbureaus. Al eerder waren op Inkopers-Cafe uitkomsten van de enquête te lezen en ook binnenkort publiceren wij nog enkele opvallende resultaten, waaronder de conclusies uit een parallel aan dit onderzoek gevoerde enquête onder bemiddelingsbureaus.

In totaal noemen de deelnemers aan het onderzoek maar liefst 140 verschillende bemiddelingsbureaus. Een ruime meerderheid (63,2 procent, tegenover 62 procent in 2010) geeft aan ervaring met een contract van een bemiddelingsbureau te hebben. Dit gaat niet altijd van harte, want vooral het concurrentiebeding, betalingstermijnen en de aansprakelijkheidsclausule ervaren zij soms als onacceptabel.

Waardering lager dan in 2010
Alle genoemde bureaus zijn beoordeeld op de criteria communicatie, betrouwbaarheid, correctheid, kwaliteit medewerkers en prijs-kwaliteitverhouding. Hoewel niet elk bureau hetzelfde doet (actief in verschillende sectoren van de markt, verschillend in omvang, werkwijze en mate van bemiddeling) zijn ze moeilijk één op één met elkaar te vergelijken. Maar er zijn wel degelijk een aantal conclusies te trekken. Over de hele linie is er een afname te zien ten opzichte van de beoordeling van vorig jaar. Vooral op het gebied van betrouwbaarheid is er een gat geslagen van ruim een half punt (het rapportcijfer 6.5 in 2011 ten opzichte van 7.0 in 2010). Correctheid (6.4, was 6.8) en prijs-kwaliteitverhouding (6.2, was 6.6) worden echter nog altijd lager beoordeeld en doen het nauwelijks beter.

Omdat respondenten veel bureaus maar één of enkele keren noemen, zijn de resultaten voor deze specifieke bureaus niet erg genuanceerd te noemen. Bekendere namen worden juist erg vaak genoemd. Van de bekendste bureaus (meer dan vijfentwintig vermeldingen), doet vooral Het NIC het goed. Het bureau dat vooral actief is in overheidsopdrachten wordt beloond met een gemiddeld cijfer van 7,3. Ook Conducto en GOCO behalen een rapportcijfer boven de 7 (respectievelijk 7.2 en 7.1). Extra huiswerk is er voor DPA, dat met gemiddeld een 5.5 als rapportcijfer een wel erg krappe voldoende haalt.

Uitschieters
Uitschieters in de verschillende deelcategorieën zijn Conducto (7.6 voor de kwaliteit van haar medewerkers) en Het NIC (7.4 in zowel de criteria kwaliteit medewerkers en communicatie). Minder te spreken zijn de respondenten over de prijs-kwaliteitverhouding van DPA (5.3) en de communicatie bij TopBUYers, een bureau dat weliswaar gemiddeld een 6.0 scoort, maar op dit gebied een 5.4 op het rapport krijgt. Het vaakst genoemd werd InQuest (gemiddeld 6.2), waarvan de naam 85 keer op het enquêteformulier verscheen.

Van de bureaus waarvan de respondenten iets minder vaak de naam weten op te lepelen (maar nog altijd vaker dan tien keer genoemd), springt vooral Inkoop ID (gemiddeld een 7.8) positief in het oog. Het Haagse bureau wordt vooral als bijzonder correct ervaren, wat ze een 8.1 oplevert op het gebied van correctheid. Runners-up Altena en IZI Networks volgen op gepaste afstand, met respectievelijk een 7.1 en 7.0 als gemiddelde beoordeling. Ronduit verbijsterend is het lage cijfer voor Nopjobs, een bemiddelingsvehikel dat verbonden blijkt te zijn aan het bureau DZ & Partners in Emmeloord en dat door twaalf respondenten wordt genoemd. Op geen enkel(!) onderdeel scoorde Nopjobs hoger dan een 2.0. Ter vergelijking: het één keer vaker genoemde Michael Page steekt daar met gemiddeld een 5,8 bijna gunstig bij af.

Lees hier de samenvatting van de SEPP-enquête

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.