Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
17
11
09
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koos Plegt
Dossier: Index / overzicht / marktplaats / overig
Soort:

Sociaal aanbesteden over de grens

Het Nederlandse bedrijf Calder heeft een grote opdracht verkregen om langdurig werklozen in Groot-Brittannië weer aan de slag te krijgen. In de sociale sector gaan aanbestedingen nog zelden ‘over de grens’. Toch levert het voor de markt interessante perspectieven op.

Calder, een organisatie gericht op werk en zorg met zo’n zevenhonderd medewerkers, kan met het winnen van de aanbesteding rekenen op een jaarlijkse verdubbeling van de omzet over de komende vijf jaar. Het bedrijf werd een opdracht gegund ter waarde van 225 miljoen euro over die periode. Zou het een voorbode kunnen zijn van een doorbraak over de landsgrenzen voor Nederlandse bedrijven in de sociale sector? Algemeen directeur van Calder Aura Laumen is er hoe dan ook trots op: ‘Dit is een enorme kans voor het bedrijf. Maar ook voor onze medewerkers. Zij krijgen nu de kans om in Engeland te gaan werken.’

Londen
Calder gaat aan de slag in de regio Londen. Dit gebied omvat naast Central London de stadsdelen Lambeth, Southwark en Wandsworth. Een gebied met ruim twee miljoen inwoners. Kenmerken voor deze regio zijn een hoge werkloosheid, grote aantallen immigranten en relatief veel gezondheidsproblemen en financiële problemen. Laumen denkt dat de opdracht van het Britse Department for Work and Pensions (DWP) zijn oorsprong vindt in de naam die Calder in Nederland heeft opgebouwd. ‘Dit is dankzij het feit dat we het in het Nederlandse bestel goed gedaan hebben. De Britse overheid kijkt wel om zich heen natuurlijk.’

Flexible New Deal
Calder voert in Londen het nieuwe, nationale werkgelegenheidsprogramma Flexible New Deal uit. Tien jaar geleden lanceerde de toenmalige Britse Premier Tony Blair de succesvolle New Deal programma’s. Ondanks de goede resultaten om het aantal uitkeringsafhankelijke Britten terug te brengen, is het land voor een nieuwe uitdaging komen te staan. Net zoals in veel andere Europese landen heeft ook hier de crisis hard toegeslagen, waardoor opnieuw kwetsbare groepen buitenspel zijn komen te staan. Flexible New Deal moet met een nieuwe aanpak en een aantal nieuwe uitvoerders deze mensen weer aan het werk krijgen. 
‘Het is niet voor niets dat daar bedrijven uit het buitenland opdrachten krijgen’, vervolgt ze. ‘Contracten worden nu op output gerealiseerd. No cure, less pay. In Nederland zijn we dat al zo gewoon. En het kan ook, met sturen op resultaat en intensievere programma’s voor klanten.’ No cure, less pay betekent dat Calder vol aan de bak moet aan de andere kant van de Noordzee en daarvan is de algemeen directeur zich zeer bewust. ‘Zeker, we gaan er helemaal voor. We zijn nu druk aan het werk om de infrastructuur te regelen. Ik ben momenteel bijna fulltime in Engeland. Er wordt met grote ogen naar ons gekeken, als buitenlands bedrijf. Dat is ook terecht. Het zou in Nederland ook gebeuren.’

‘Weinig grensverkeer’
Jan Telgen, hoogleraar in Inkoopmanagement aan de Universiteit van Twente (UT) en voorzitter van het Nederlandse platform voor Public Procurement noemt het ‘verrassend’ dat bedrijven in de sociale sfeer over de grens werken. Veel grensverkeer is er namelijk niet. ‘We hebben het over twee à drie procent van het totale aantal aanbestedingen. En dan nog gaat het vaak via een dochterbedrijf dat al in het land werkzaam is. Sommige zaken lenen zich nu eenmaal beter voor het internationale karakter van aanbestedingen. Ik noem een product als stoelen als voorbeeld; het maakt niet uit of het nou een Zweed, Fransman of Duitser is die het levert. In de sociale sfeer is taal en cultuur veel bepalender.’ Telgen denkt dat het iets zegt over de kracht van de Nederlandse organisaties. ‘Kennelijk waardeert het Verenigd Koninkrijk onze aanpak en dat is eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. We hebben een geschiedenis en naam waar het gaat om ons zorgstelsel, maar dat hebben bijvoorbeeld de Zweden of de Denen ook.’

Voorzichtige toename
Binnen het sociale veld is re-integratie relatief gemakkelijk te exporteren, zo vindt Telgen. ‘Tenminste, als je het vergelijkt met zoiets als schuldhulpverlening met zijn vele gesprekken, mogelijkheden en lokale regels. Dat is veel lastiger. Re-integratie gaat om het bijbrengen van vaardigheden en het in de markt passen van mensen.’ In een aantal sectoren neemt het grensverkeer dan ook voorzichtig toe. ‘Er zijn nogal wat schoonmaakbedrijven actief binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, red.) met een buitenlandse moeder. Je moet je dan afvragen in welk opzicht het een buitenlands bedrijf is.’
Telgen kan zich voorstellen dat het over de grens aanbesteden van opdrachten in de sociale sector voordelen geeft. ‘Je mag nooit de voorkeur geven aan een buitenlands bedrijf,  laat ik dat voorop stellen, maar je ziet heel vaak in de sociale sector oligopolie- of zelfs monopoliesituaties ontstaan. Er zijn vaak maar één, twee of hooguit een paar aanbieders in de sociale markt. Als je als aanbestedende dienst vastzit aan bedrijven die min of meer kunnen dicteren en eisen stellen, zou ik staan te juichen.’ Belangrijker dan praktische problemen die door landelijke (cultuur-)verschillen optreden, is dat het geheel drijft op een goede marktwerking, wil er mee aangeven. ‘In de sociale sfeer zie je vaak dat de marktwerking hapert. Dat is niet fijn voor de inkopende partij. Bovendien, voor heel veel zaken maakt het ook nog eens niet uit of een buitenlands bedrijf de aanbesteding wint. Het is bijvoorbeeld verdraaid handig als de hulp in je huishouden Nederlands spreekt, maar of het bedrijf nou Nederlands of Duits is maakt geen bal uit.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.