Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
03
12
12
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koos Plegt
Dossier: Inkoop
Soort:

Startlijn voor inkoop door prestatiemeting

Bedrijven passen de inkoopprestatiemeting nog veel te weinig toe als indicator voor hun inkoopfunctie. Een gemiste kans? Marno van Houten (Supply Value) vindt van wel. “Managers hebben meer nodig dan alleen een goed verhaal.”
Een inkoopprestatiemeting meet de prestaties van de inkoopafdeling volgens de belangrijkste stakeholders: de interne klanten, medewerkers, management en leveranciers waarom zou je dit als bedrijf doen? Marno van Houten, consultant van Supply Value, ziet nog veel terughoudendheid bij organisaties om deze methodiek toe te passen. “De inkoopprestatiemeting is nog niet echt ingebed in het denken van veel bedrijven”, zegt Van Houten. “Dat is jammer, want juist in de vakliteratuur is er heel veel over geschreven en de noodzaak voor zo’n meting lijkt mij ook helder.”

Behoefte aan inzicht
Van Houten past de meting vaak toe als middel om (veranderende) organisaties bestuurbaar te maken binnen hun (veranderende) omgeving. Vaak is er sprake van een behoefte op managementniveau, waar men een gebrek aan inzicht in prestaties ervaart. “De inkoopprestatiemeting creëert een startlijn, een vertrekpunt’, zegt Van Houten. “Vooral in cost management zijn organisaties vaak nog wel in staat zelf wat te meten, maar als het gaat om kwalitatieve zaken als innovatie en procesverbetering hebben ze maar heel weinig middelen om het meetbaar te maken.” Vaak heeft het management in organisaties wel een globaal beeld van hoe de inkoopfunctie presteert, maar dit is niet meer dan perceptie, vertelt hij. “Managers hebben meer nodig dan alleen een goed verhaal. Wat wij vaak horen is dat zij de behoefte hebben om in één oogopslag te zien hoe de inkoopfunctie ervoor staat.”

Combineren van gezichtspunten
Een sterk punt van de meting waar Van Houten mee werkt, is volgens hem het feit dat deze niet alleen naar het intern functioneren van inkoop kijkt, maar naar alle stakeholders. “Door gezichtspunten te combineren, ontstaat een volledig en objectief beeld. Het management kan concrete aanbevelingen doen naar de inkoopfunctie toe. En het beeld van leveranciers is belangrijk omdat de kosten vooral bij hen gemaakt worden. Zij kunnen veel bijdragen aan verbeteringen in processen en producten.” Door je vragen bij de leverancier neer te leggen, is volgens Van Houten deze leverancier genoodzaakt om te reflecteren en na te denken over prestaties, verbetermogelijkheden en nieuwe kansen. “Dit kan leiden tot waardevolle informatie en concrete verbeteracties voor beide organisaties. Het delen en toepassen van informatie kan resulteren in effectievere relaties waarvan beide partijen kunnen profiteren. Bovendien stel je de vragen aan de juiste persoon, aan de expert in zijn vakgebied die met zijn kennis veel aan jouw succes kan bijdragen.”

Communicatie vaak verbeterpunt
De uitslag van de inkoopprestatiemeting laat zien of de perspectieven van alle stakeholders gelijk zijn en wat de sterke en zwakke punten van de inkoopfunctie zijn. De ervaring is dat veel verbeteringen te vinden zijn op het vlak van communicatie, weet Van Houten. “Een leverancier zegt bijvoorbeeld dat de klant een nieuwe machine ontwikkelt en vooral in de interne organisatie hiermee actief is. Pas op het laatste moment wordt de leverancier erbij gehaald, die dan ineens moet opschakelen. Terwijl dat veel sneller was gegaan als de leverancier eerder bij het proces was betrokken en de klant bovendien gebruik had kunnen maken van de kennis bij de leverancier.”

Ruimte voor verbetering
NEVI-hoogleraar inkoopmanagement Arjan van Weele behandelde in zijn boek 'Inkoop in strategisch perspectief' (Kluwer, 2008) de inkoopprestatiemeting al eens als onderwerp. Hierin schrijft hij dat het meten van inkoopresultaten kan leiden tot betere inkoopbeslissingen, een hogere zichtbaarheid van de inkoopfunctie in de onderneming en een betere verstandhouding met andere afdelingen. Ook vergemakkelijkt het een gericht inkoopbeleid en draagt het bij tot de motivering van medewerkers. “Inkopers maken nog nauwelijks gebruik van de kennis van hun leveranciers”, zo licht Van Weele een aspect van de inkoopprestatiemeting toe. “Inkopers zouden heel goed besparingen kunnen meten, verkregen via ideeën van leveranciers, maar dat gebeurt nog erg weinig. Men zou er erg goed aan doen periodiek te meten hoe leveranciers de kwaliteit van de relatie met de inkopende organisatie beoordelen. Dit zou hen duidelijk maken wat er in de aansturing van leveranciers en de relatie met leveranciers mogelijk te verbeteren is.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.