Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
31
03
11
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: PMI
Soort:

Stijging verkoopprijzen breekt record: inkoopmanagersindex 58.1

Zoetermeer, 1 april 2011 – De NEVI PMI™ was 58.1 in maart. Dit is iets lager dan het record van 60.7 in februari, maar betekent toch nog een behoorlijke groei.
De PMI is de samengestelde inkoopmanagersindex die maandelijks een algemeen beeld geeft van de economische activiteiten in de verschillende industrieën en wordt uitgegeven door NEVI, hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management.

De productieomvang groeide aanzienlijk. Door de betere marktomstandigheden in zowel binnen- als buitenland steeg het aantal nieuwe orders fors. Het aantal banen in de productiesector steeg behoorlijk. De voorraad gereed product daalde in de grootste mate van de afgelopen vijf maanden. Als gevolg van de lagere voorraden en grotere orderaantallen, steeg de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk licht. De inkoop nam toe, evenals de voorraad ingekochte materialen, en de levertijden werden fors langer. De inkoopprijsinflatie was aanzienlijk en de verkoopprijsinflatie bereikte een recordniveau.

Drie deelindices uitgelicht:
Nieuwe orders index

Het aantal nieuwe ontvangen orders bij de Nederlandse productiebedrijven steeg in maart voor de zesde opeenvolgende maand. De groei was iets minder groot dan in februari toen een recordniveau werd bereikt, maar bleef toch fors. De gegevens wijzen erop dat de verbetering van de marktomstandigheden zowel in binnen- als buitenland tot een grotere vraag leidde. Sommige panelleden meldden dat een succesvolle introductie van nieuwe producten eveneens een positieve impact had.

Voorraad gereed product index
De voorraad gereed product bij de Nederlandse productiebedrijven daalde in maart voor de negenentwintigste opeenvolgende maand. Deze daling was bovendien de grootste sinds oktober 2010. Het grotere aantal ontvangen nieuwe orders en maatregelen gericht op voorraadreductie om kosten te besparen, waren de belangrijkste redenen die door panelleden werden genoemd voor deze daling van de voorraad gereed product.

Verkoopprijs index
De verkoopprijzen van de bedrijven in de Nederlandse productiesector stegen in maart in de grootste mate sinds het begin van dit onderzoek. De gegevens wijzen erop dat de toename van de gemiddelde verkoopprijs het gevolg was van de hogere grondstofprijzen die werden doorberekend aan klanten. Maart was de dertiende opeenvolgende maand waarin de verkoopprijzen omhoog gingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.