Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
08
01
08
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

TenderNed: Betekent makkelijker aanbesteden ook beter inkopen?

In het najaar van 2008 wordt de langverwachte aanbestedingsapplicatie TenderNed na veel vertraging ingevoerd. Het systeem wordt geprezen. de verwachtingen zijn hooggespannen. maar er bestaan ook twijfels: “Hoe wordt de tijdwinst gebruikt?”


De invoering van TenderNed voor alle aanbestedende diensten is al sinds 2005 steeds ‘dichtbij’. Steeds ook liep de doorontwikkelde webapplicatie van ProRail vertraging op. Het is technisch moeilijk gebleken om de stap te maken van één aanbestedende gebruiker naar meerdere gebruikers. zegt projectleider Ad Coppens vanaf de 18e etage van de Malietoren in Den Haag. Zijn kantoor bevindt zich één etage lager dan PIANOo. dat TenderNed voorlopig beheert. De strijd met de techniek is nu onderhand voorbij. denkt Coppens. De invoering van TenderNed is definitief in zicht. Het systeem bevindt zich momenteel in de opbouwfase. ProRail en Verkeer- en Waterstaat hebben ondertussen ongeveer 140 aanbestedingen via TenderNed uitgevoerd. “Dit najaar zal TenderNed breed beschikbaar zijn”. belooft Coppens. Er is ook weinig tijd voor vertraging. De nieuwe Aanbestedingswet verplicht dat vanaf 2009 aankondigingen en gunningen via TenderNed gepubliceerd worden. Eind 2008 in de lucht zijn. is een voorwaarde om aan die richtlijn te voldoen.

De publicatie van aankondigingen en gunningberichten via TenderNed is slechts de eerste stap naar de digitalisering van het aanbestedingsproces. In de toekomst zal TenderNed functionaliteiten bieden die het volledige aanbestedingsproces tussen aankondiging en gunning ondersteunen. Verschillende gebruikers moeten hiermee overweg kunnen. Zowel de kolossale rijksoverheden als de kleinste gemeenten. De aanbestedende dienst kan een procedure kiezen aan de hand waarvan hij de aanbesteding uitvoert. bijvoorbeeld een Europees openbare of niet-openbare procedure. Met elke stap verschijnt in een nieuw scherm een sjabloon dat de dienst volgens de regels door de aanbesteding loodst. De aanbestedende dienst mag aanpassingen naar eigen wensen maken. Wanneer die in strijd zijn met de regels. volgt echter een waarschuwing. Dat verkleint de kans op fouten. Na publicatie van de opdracht kunnen bedrijven zich online inschrijven op de aanbesteding. Zij kunnen een bedrijfsprofiel opstellen en voortdurend aanpassen. Deze zijn in het systeem op te vragen door de aanbestedende dienst. De beoordeling van de offerten wordt ondersteund doordat TenderNed scoretabellen op kan maken. Voor een e-veiling hoeft geen software meer in huis gehaald worden. TenderNed integreert een optionele e-reverse veiling. Tenslotte kan een gunningbericht gepubliceerd worden. wat vanaf de invoering in 2008 ook al mogelijk is.


Het levert bij elkaar nogal wat op. Minder papierwerk betekent een besparing van honderden miljoenen voor bedrijfsleven en overheid. Makkelijker aanbesteden en minder fouten betekenen een besparing van tijd. Het verplichte gebruik van TenderNed heeft bovendien gevolgen voor de coördinatie. zegt Jan-Pieter Papenhuijzen. Hij is partner bij het advies- en onderzoeksbureau Significant “TenderNed regelt bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het zorgt ervoor dat alles op een gestructureerde wijze de organisatie verlaat.” En dat is nu niet altijd het geval. zegt Jan-Pieter Papenhuijzen.. “Aanbestedingen gaan vaak via verschillende organisatieonderdelen en op een eigen wijze naar buiten. zoals via Stadsontwikkeling. Openbare Werken en Inkoop. Via TenderNed wordt de uitgang herkenbaar.” Papenhuijzen is enthousiast over TenderNed. “Het is beslist een aanwinst voor aanbesteders en inschrijvers. vanwege de ondersteunende functies in het aanbestedingsproces.”


Maar Papenhuijzen ziet niet alleen een potentieel succesverhaal. Net als Coppens weet hij dat TenderNed alléén de aanbesteding. het middengedeelte van het inkoopproces. zal ondersteunen en digitaliseren. De ‘voor- en achterkant’ blijven ongemoeid. En daar ligt volgens Papenhuijzen nog veel potentieel waar TenderNed op zou moeten anticiperen. “TenderNed vergemakkelijkt aanbesteden en versnelt het (administratieve) proces. Maar zal het niveau ook omhooggaan? Ik vrees dat aanbesteden als een productieproces beschouwd gaat worden. Dat de aanbestedende dienst steeds volgens dezelfde methode gaat werken. de inkoopafdeling aanspoort zoveel mogelijk aanbestedingen af te werken met een efficiënt TenderNed en de winst van tijd en geld niet altijd in het verbeteren van het overige inkoopproces zal steken. Er is immers de illusie van succes.” Ondertussen dreigt het aanbestedingspeil te stagneren. meent Papenhuijzen. “Terwijl er juist een kans ligt om verder aan de horizon te kijken. Inkopers kunnen zich verbeteren in hun vakbeoefening en door de tijdwinst beter in de behoeften van de organisatie en de burger voorzien. Vooral voor kleine overheidsorganisaties is dat belangrijk.”


Papenhuijzen ziet hier niet alleen een rol weggelegd voor inkopers. managers en hoge ambtenaren. Hij ziet ook een taak voor TenderNed. “Het zou jammer zijn wanneer overheidsorganisaties op fte’s gaan afromen. alleen omdat het zo goed lijkt te gaan. Maar zelfs wanneer dat voorkomt. kan TenderNed tenminste de aandacht op de voor -en achterkant van het aanbestedingsproces vestigen door prikkels in te bouwen. Dan kun je denken aan een wizzard die bijvoorbeeld vraagt of er al over een marktconsultatie is nagedacht. Of de dienst het MKB wil betrekken in de aanbesteding. Of er is nagedacht over een verdeling naar percelen en of men duurzaamheid of MVO in de aanbesteding wenst te borgen.” “Daar ligt inderdaad een interessante uitdaging”. bekent Coppens. “Maar voorlopig ligt de ondersteuning van voor- en achterkant niet binnen onze ‘scope’. TenderNed is er om de Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving te ondersteunen. Die is eenduidig. Maar voor- en achterkant zijn dat niet. zegt Coppens. omdat ze organisatieafhankelijk zijn.”  Daardoor is er geen grootste gemene deler. zegt Coppens. wat het inbouwen van prikkels bemoeilijkt. “Het is niettemin de bedoeling dat TenderNed op den duur wel verwijzingen gaat bevatten naar best practices en systemen die zich richten op de voorkant van het proces. En voor de koppeling naar de "achterkant" zal TenderNed een standaard interface bieden voor bedrijfsvoeringapplicaties.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.