Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
15
04
11
Paul t Hart
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Paul t Hart
Dossier: Column
Soort:

Tijdelijke inkoopkracht inkopen? Ach, doe die maar, die is lekker goedkoop!

“Kwaliteit leveren kost geld”, dat herkennen wij allemaal. “Het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen”, Dit is echter iets wat sommigen niet willen weten en horen. Zeker nu middelen en grondstoffen schaarser worden in een aantrekkende en sterk concurrerende economie, is het van belang dat de inkoopafdeling de beste resultaten weet te behalen. Kwaliteit tegen een marktconforme en redelijke prijs dus!

Maar hoe worden tijdelijke inkopers zelf nu eigenlijk ingekocht?
Uit mijn dagelijkse praktijk blijkt dat tijdelijke inkoopprofessionals zeer vaak worden ingekocht alsof het om een routine commodity gaat: prijs is de belangrijkste factor in de gunningcriteria. Een senior inkoper “mag” dan bijvoorbeeld maximaal prijs “x” kosten. Anders hoeft hij/zij niet eens mee te dingen naar de opdracht. Wat de persoon daadwerkelijk weet, meebrengt en kan bewerkstelligen voor de opdrachtgever doet er dus blijkbaar niet echt toe, als hij/zij maar “lekker goedkoop” is. Ook bij een gunning op EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) blijkt het prijselement nog vaak zeer dominant aanwezig. Ik huur zelf liever een goede metselaar in voor het metselen van mijn muur, dan een elektricien die zegt ook wel eens een muur te hebben gemetseld. De eerste is weliswaar duurder maar levert wel kwaliteit binnen de afgesproken tijd, van de elektricien moet ik dat nog maar zien….

Gevolg van het sturen op een maximale prijs in tijden van schaarste, is dat in de hand wordt gewerkt dat allround en “Fred en Janet in een chalet” detacheringbureaus, beginnende en onervaren inkopers -die men vaak in vaste dienst neemt- gaat aanbieden als seniors. Daarbij worden CV’s vaak omgekat tot een perfect passend maatpak voor de gevraagde functie (hoezo referentie checks?). Pas in de praktijk bij de klant valt men vroeg of laat door de mand, maar dan is het kwaad al geschied!

Door ook inkopers in te kopen als routinematige producten, vervaagt dus de discussie over kwaliteit. Het is dan ook maar de vraag of deze strategie uiteindelijk ook het rendement levert wat de interne klant verwacht. De “besparing” op inhuur is dan wel bereikt, maar is de ingehuurde persoon wel in staat om het onderscheid te maken voor de opdrachtgever en zijn/haar toegevoegde waarde aan te tonen of blijken het uiteindelijk “uren schrijf fabriekjes”? Blijkbaar is de discussie over “goedkoopste inkoper versus meest effectieve inkoper” een te moeilijke in deze arena en blijken bureaus -en ook de doorgewinterde zelfstandige inkopers zelf-, te weinig in staat om de meerwaarde aan te tonen van kwaliteit. Een grotere verschraling is bijna ondenkbaar. Prijs is uiteindelijk wat je betaalt, waarde is wat je krijgt.

Gelukkig is het bovenstaande natuurlijk niet helemaal waar…..niet alle inkoopbureaus hollen zichzelf uit. Niet alle organisaties hangen alles op aan de prijs. Er zijn namelijk bureaus die wel het verschil maken. Die met nieuwe inzichten en aanvullende diensten komen. Die nog wel investeren in mensen en innovatie, die zelfs groeien en winst als oogmerk hebben. Bureaus die niet persé de goedkoopste willen zijn. Die nee durven zeggen tegen onredelijke eisen en weigeren slechte kwaliteit te leveren om maar een opdracht binnen te halen. Bureaus die kwaliteit beloven en daarvoor betaald worden, zoals het hoort. En gelukkig zijn er nog vele organisaties in de publieke en private sector die inzien dat kwaliteit een bepaalde prijs heeft en dat dan wel de gewenste resultaten worden behaald.

Maar er ligt dus nog wel een belangrijke uitdaging voor onze sector en voor vele ZZP-ers: er zijn nog te veel HR-inkopers die niet (willen?) begrijpen dat “kwaliteit” een kostprijs heeft en wij als bureaus kunnen blijkbaar niet genoeg over de bühne krijgen wat de extra waarde daarvan is voor de opdrachtgever. Zolang dat onduidelijk en onvoldoende transparant is, blijft bij (te) veel HR-inkopers het beeld bestaan dat alles om een uurprijs draait die zo laag mogelijk moet zijn.

Er zijn typerende gezegdes als: ”pay peanuts, get monkeys” en “goedkoop is duurkoop als het om diensten en resultaten gaat”. Maar toch blijken vele recruiters en HR-inkopers deze gezegdes liever niet te kennen. Er is voor bureaus en ZZP-ers dus nog veel te verbeteren om onze toegevoegde waarde bij tijdelijke inkoopopdrachten aan te tonen en om het maximale rendement voor de opdrachtgevers te realiseren.

Maar wij staan aan de vooravond van een nieuw economisch tijdperk. Een tijdperk dat gekenmerkt wordt door schaarste aan middelen…de flexibilisering van arbeid en de uitstroom als gevolg van de vergrijzing zetten zich sterk door. Organisaties gaan zich steeds meer realiseren dat de tijden dat er vele ZZP-ers / interimmers op de “bank” zaten voorbij aan het gaan is. Ook willen ZZP-ers / interimmers niet meer tegen ieder tarief aan de slag om maar aan het werk te zijn. Het zijn juist de organisaties die weer willen investeren in kwaliteit van de tijdelijke inkopers, die straks de markt gaan maken. Het is nu aan ons als bureaus en ZZP-ers om bij de achterblijvers een discussie op gang te brengen dat waardecreatie is waar het om gaat, en niet slechts een kostprijs …

Paul t Hart
Door Paul t Hart
Paul t Hart is Managing Consultant Interim Management InQuest Interim BV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.