Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
09
01
12
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koos Plegt
Dossier: NEVI
Soort:

Ton Trommelen (NEVI): Ik heb veel aan dit vak te danken

Ton Trommelen (61) is sinds vorige maand de nieuwe voorzitter van de NEVI. Als opvolger van de afgezwaaide Wim Dressel is het zijn taak de nieuwe visie en strategie verder vorm te geven en te implementeren. Hij spreekt over zijn nieuwe rol en het veranderende vak. “Veranderingen komen sneller. Je kunt minder ver naar voren toe uitspreken wat je gaat doen.”

We kennen je vooral als CPO bij DSM. Waarom heb je eigenlijk afscheid genomen van deze rol?
“Bij DSM was ik de allereerste CPO in de organisatie. Mijn doel was daar om de inkoopfunctie te professionaliseren en te positioneren in lijn met de business. Toen ik er begon was het nog een serviceorganisatie met weinig toegevoegde waarde voor de business, iets dat we hebben veranderd met veel aandacht voor de structuur en processen. Met als resultaat zichtbare toegevoegde waarde voor de business. Destijds heb ik een commitment met DSM afgesproken en tevens dat als ik zestig jaar zou worden, ik zou stoppen. Op het moment dat het zover was, was de positionering van de inkoopfunctie ook netjes afgerond. Een van mijn credo’s is ‘doe wat je belooft’.”

In welk opzicht is de stap naar het voorzitterschap van een branchevereniging voor jou een logische?
“Voor mij is het een zeer logische stap. Ik ben al lang betrokken bij NEVI, als lid van het bestuur NEVI Examens en voorzitter van de examencommissie voor de NEVI 3 opleiding. Ik draag het vak een warm hart toe en dat is de reden dat ik het voorzitterschap heb aanvaard. Ik heb veel aan dit vak te danken. Ik heb er carrière in gemaakt en nu wil ik graag iets teruggeven.”

Welke veranderingen ga je doorvoeren bij NEVI?
“Nou, de visie en strategie van NEVI vind ik van deze tijd. Er is duidelijk al veel gebeurd, maar evengoed moet er ook nog het nodige gebeuren. Want het definiëren van een visie en strategie is één ding, maar uitvoeren is een andere uitdaging. Daar ligt mijn taak, om te zorgen voor een tijdige implementatie.”

Is dat lastig?
“Ik vind van niet, want als je zaken benadert vanuit vak en inhoud, dan is duidelijk wat er moet gebeuren. Wim heeft professioneel leiding gegeven en de organisatie heel mooi achtergelaten. Het is nu een kwestie van de dingen oppakken die nog gedaan moeten worden. Echter met aandacht voor snel veranderende externe factoren ”

Wat bedoel je precies mee?
“Ik denk dan aan het uitwerken van de speerpunten die in het beleid zijn vastgelegd: het werken aan een effectieve netwerkorganisatie die goed luistert naar de markt en naar voren treedt in relevante maatschappelijke discussies, bijvoorbeeld over duurzaamheid. Want als  je een vereniging bent voor inkoop en supply management, dan hoor je in termen van kennisopbouw en –ontwikkeling voorop te lopen. Dan ben je in staat om de publieke opinie te beïnvloeden en een serieuze gesprekspartner te zijn.”

Betekent dit dat je zelf ook meer naar voren gaat treden als voorzitter?
“Wil je bijdragen aan ontwikkelingen, dan moet je zichtbaar zijn. Dat is naar buiten toe, maar ook intern in de eigen organisatie. Het is natuurlijk een continu veranderingsproces waar we mee bezig zijn.”

Is het volgen van het inkoopvak in deze tijd extra interessant?
“Ik denk dat het altijd interessant is, want elk tijdsgewricht kent zijn eigen uitdagingen. Nu bevinden we ons bijvoorbeeld in een recessie, maar ook in tijden van groei is het voor inkoop de vraag hoe je de business het beste ondersteunt. Het draait altijd om het anticiperen op de uitdagingen om ons heen.”

De inkoopindex NEVI PMI laat nu al twee maanden achter elkaar een negatieve groei zien. Wat is er nu voor inkoopmanagers van het grootste belang?
“Je zult je in elk geval moeten aanpassen. Flexibiliteit is steeds belangrijker geworden. Veranderingen komen sneller dan in het verleden het geval was. Dat betekent dat je veel minder ver naar voren toe kunt uitspreken wat je gaat doen. Daarom moet je steeds snel kunnen schakelen, ook als er morgen weer sprake is van groei. Dit alles vanuit een professionele opstelling met aandacht voor de korte termijn, maar ook de lange termijn in temen van strategie ontwikkeling.”

Waar liggen de kansen voor inkoop als vak nu?
“Veel bedrijven onderkennen al de toegevoegde waarde van de inkoopfunctie, al blijft het een noodzaak de ontwikkeling ervan op de agenda te houden. Want in elke situatie kan inkoop een belangrijke rol spelen, al is dat in een hoogconjunctuur doorgaans een andere dan tijdens een recessie. Ook belangrijk is het om te beseffen dat bedrijven weliswaar de huidige recessie managen, maar zich ook voorbereiden op de periode daarna.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.