Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
04
05
10
Dennis Mensink
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Dennis Mensink
Dossier: Duurzaam inkopen
Soort:

TPAC oordeelt positief over Maleisische inkoopcriteria

Het Maleisische certificatiesysteem MTCS is gelijk aan de Nederlandse inkoopcriteria. Dat is het oordeel van de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC), dat tot voor kort de zorg had dat gecertificeerd hout vermengd kon worden met conversie- of plantagehout.

De inkoop van hout staat al tijden ter discussie. Vooral als het gaat om duurzaamheid. De ontbossing van vooral het tropisch regenwoud is immers een ramp voor mens en natuur, zo stelt het ministerie van VROM. Daarom heeft de Nederlandse overheid heeft criteria voor duurzaam hout opgesteld voor het inkopen van duurzaam hout. De overheid koopt sinds begin dit jaar alleen hout in dat voldoet aan de Nederlandse (inkoop)criteria voor duurzaam hout (Dutch Timber Procurement Criteria). Hiervoor is een beoordelingssysteem ontwikkeld, de Timber Procurement Assessment System (TPAS). Door middel van dit beoordelingssysteem voor duurzaam bosbeheer kan de overheid beoordelen of hout duurzaam is geproduceerd.

FSC
Er zijn inmiddels talloze certificaten voor duurzaam hout met ieder hun eigen criteria.
Voor hout uit duurzaam beheerde bossen bestaan er ook vele verschillende (inter)nationale systemen, waaronder het Forest Stewardship Council (FSC), het Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) en de Canadian Standards Association (CSA). In een landenstandaard zijn vervolgens algemene en wereldwijde principes van certificatiesystemen per land 'vertaald' naar de nationale omstandigheden. Zo is er bijvoorbeeld een nationale FSC standaard voor Nederland. Malaysian Timber Certification Council (MTCC) is een certificaat van Maleisië op grond van internationale richtlijnen voor duurzaam bosbeheer.

Maleisië
De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) was er nog niet helemaal over uit of de certificering van het Maleisische certificatiesysteem MTCS wel gelijk stond aan de Nederlandse inkoopcriteria. Voor het Maleisische schiereiland nam de MTCS de zorg over duurzaamheid eind 2009 overigens al weg door een speciale codering van dit hout in de handelsketen verplicht te stellen. In maart is deze verplichting ook van kracht geworden voor de Maleisische staten op Borneo, Sabah en Sarawak. Daarmee heeft MTCS aan alle voorwaarden van TPAC voldaan. Daarmee krijgt MTCS het eindoordeel ‘conform’ en voldoet het systeem aan de Nederlandse Inkoopcriteria.

Politiekgeïnitieerde conversie
Een belangrijk punt is dat het gecertificeerde bosareaal in Maleisië ‘niet bestand is tegen politiekgeïnitieerde conversie voor de aanleg van houtplantages of infrastructurele werken’, zo stelt TPAC-voorzitter Udo de Haes. 'Dit is het certificatiesysteem echter niet aan te rekenen. Het besluit tot conversie wordt namelijk op politiek niveau genomen en niet door de gecertificeerde bosbeheerder. Het past TPAC als technische commissie daarom niet om over deze door de politiek geïnitieerde en goedgekeurde conversie een oordeel te vellen.’ Dat oordeel, inclusief eventuele consequenties voor het duurzaam inkoopbeleid, laat De Haes graag aan de Minister van VROM. Los daarvan heeft de Toetsingscommissie Inkoop Hout Minister Huizinga overigens geadviseerd om het onderwerp met prioriteit in internationaal overleg aan de orde te stellen.

Dennis Mensink
Door Dennis Mensink
Dennis Mensink schreef in het verleden onder meer voor titels als NRC Handelsblad, AD en FEM en coördineerde verschillende corporate uitgaven. Momenteel combineert hij het mooie redactiewerk met het ondernemerschap bij Functioneel Wit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.