Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
17
05
06
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Utrecht verdient 15 miljoen met goed aanbesteden

De gemeente Utrecht heeft in 2005 een bedrag van 14.7 miljoen euro bespaard. door te doen wat was afgesproken en door meer Europees aan te besteden. Bovendien wordt in Utrecht steeds vaker gegund op ''economisch meest voordelige aanbieding''. waardoor vaker de prijs/kwaliteitverhouding doorslaggevend is in plaats van de laagste prijs.

Uit het rapport ''Aanbestedingsbeleid gemeente Utrecht 2005'' van het Bureau Aanbestedingen blijkt dat de gemeente hard op weg is de doelstellingen die zijn geformuleerd in 1999 te halen. Die hielden in dat in 2010 minimaal 90% van de materiele uitgaven conform het gemeentelijke aanbestedingsbeleid wordt aanbesteed.
 
In 2005 is een positief aanbestedingsresultaat geboekt van 14.7 miljoen euro. Hiermee wordt bedoeld het verschil tussen het geraamde en het gegunde bedrag. Uit het rapport blijkt verder dat het nationaal openbaar aanbesteden met een aanbestedingsresultaat van 19% opnieuw het meest rendabel was. Europees aanbesteden is als aanbestedingsvorm naar de tweede plaats opgeklommen: 32 projecten werden Europees aanbesteed. Onderhands enkelvoudig aanbesteden bleek sterk wisselende individuele resultaten op te leveren.
 
Het aantal afgesloten mantelcontracten is fors toegnomen.  Er werden zes gemeentebrede mantelopdrachten aanbesteed en in totaal werden er met elf opdrachtnemers een contract afgesloten.
 
De gemeente Utrecht heeft in 2005 een inkoopnetwerk in het leven geroepen. Aan dit netwerk nemen de gemeentelijke diensten deel via een eigen inkoopcoordinator. Het netwerk is niet alleen een manier om inhoudelijke inkooppwerkzaamheden te verbeteren. maar is ook een platform om kennis en vaardigheden te verkrijgen op het gebied van inkoop en contractbeheer.

Bron: gemeente Utrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.