Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
18
12
15
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
1
Door BOOZZT
Dossier: Inkoop
Soort:

Van Sukkelbende naar Scorend team

Van Sukkelbende naar Scorend team

Ook op zoek naar succes in samenwerking?
Wat zorgt ervoor dat het ene inkoopteam beter (samen)werkt dan het andere? Een veel gehoorde vraag van inkoopmanagers en inkoopprofessionals. Samenwerking wordt intern en extern steeds belangrijker; Dus ook de behoefte om te begrijpen hoe dat werkt. Innovatie vereist zelfs íntensieve samenwerking tussen (inkoop)organisaties en leveranciers. Ook daar is succesvol teamspel cruciaal voor succes.

Hoe doe je dat dan? Welke aspecten bepalen een succesvolle samenwerking?
Volgens ons inkoop-en teamontwikkelaars gaat het om 6 ingrediënten en de balans en verbinding daartussen. Een goed team heeft alle 6 ingrediënten! Zorg er voor dat jouw inkoopteam of je samenwerking met je leveranciers volgens deze succesformule gaat werken.

Zes stappen voor succes in samenwerking:

Stap 1 - MISSIE: WAAROM doen we iets? Wat drijft ons? Wat willen we samen bereiken? Waarom is het team een team? Het antwoord is geen dik rapport. Effectief antwoord is een kort en krachtige ‘waarom’. Als een een slogan die je samen afpreekt. Of een aansprekende titel die bestaat uit 3 hoofdwoorden: een bijvoeglijk naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord. Zoals ‘Een transparante klantgerichte werkwijze’.
Zorg de slogan onderdeel van het woordgebruik wordt in het team. Net als Coolblue met “Een klant meteen glimlach, voor minder doen we het niet”. Een missie als leidende titel wat het team samenbindt.

Stap 2 - RESULTATEN: WAT gaan we doen? Medewerkers kennen vaak hun primaire eigen taken en bijdrage aan het resultaat niet of weten niet wat het teamdoel is.
Stel samen vast wat verwacht wordt en zet dit om in praktisch haalbare doelen. Zorg voor groeps- en individuele resultaatgebieden. Schep door deze aanpak duidelijkheid met elkaar en voor elkaar.

Stap 3 - TEAMROLLEN: WIE gaat het doen? Stem de inhoudelijke rollen en de teamrollen met elkaar af. Een ideaal team kent vijf rollen : creëren, stimuleren, controleren, produceren en als centrale rol het organiseren. (Zie plaatje). Deze rollen respecteren en aanvullen elkaar aan. Kies de rollen bewust en met elkaar zó dat mensen de rol hebben waarin zij het krachtigst zijn.

Deze rollen staan onderling altijd op spanning. De rollen ‘creëren’ en ‘controleren’ geven de spanning aan tussen ‘veranderen’ en ‘beheersen’. In een goed team is er (onderling) aandacht voor de mens én het resultaat: Teamleden die houden van creëren, het willen werken met verschillende perspectieven en waarschijnlijk hoog scoren op veranderen, zullen rekening moeten houden met teamleden die hoog scoren op beheersing en controle. Produceren en resultaten maken is goed als het niet ten koste gaat van de menselijke verhoudingen en relaties.
De rol ‘organiseren’ is de drijvende kracht van het team en vervult een centrale rol die de andere vier teamrollen met elkaar verbindt.

Stap 4 - WERKAFSPRAKEN: HOE gaan we met elkaar om? Dit gaat over normen en waarden. Maak met elkaar een mentaal contract, ‘samen spreken we af dat… ‘. Klinkt suf hè? En toch zo nodig! Hoe zit dat ook alweer met de telefoons of laptops tijdens de vergadering? In werkafspraken maken we duidelijk wat we nodig hebben om goed te werken; verantwoordelijkheid nemen, respect, op tijd komen, afspraken nakomen, elkaar voor- en terugkoppelen.
Vergaderen is bijvoorbeeld nog steeds een ergernis. Als we afspreken dat een vergadering pas een zinvolle vergadering is als er een agenda is, de actielijst doorgenomen wordt, de vergadering in tijd is uitgezet en iedereen op tijd er is en weer op tijd vertrekt, komen we tot een beter gebruik van de tijd en levert de vergadering meer resultaat op. Dit geeft ook groepsvoldoening. Voldoet een vergadering niet aan deze criteria, annuleer dan de vergadering. Dat scheelt heel wat tijd en frustratie. Goed afgesproken en goed geleide vergaderingen worden zo waardevolle teambijeenkomsten.

Stap 5 - RELATIES: Hoe gaan we met elkaar om?
Hoe zien we elkaar? Wat vinden we van elkaar? Is er vertrouwen? Is dit bespreekbaar? Kunnen conflicten besproken worden en ‘overleefd? Als een team goed met conflicten om kan gaan, kan dit leiden tot een betere samenwerking. Net als in onderhandelen… emoties hebben voorrang. Als het conflict besproken en uitgewerkt is dan kan de groep weer verder. Dit is te leren en dat doen we in teamcoaching. Zeilen met goed weer kan een ieder, zeilen met zwaar weer laat de echte kapitein (teammanager) zien.

Stap 6 - FEEDBACK: HOE houden we elkaar in balans?
Blijf van elkaar leren. Zoek de feedback op. Reflecteer met elkaar en geef feedback op de ‘winnaars’ manier; Vertrek vanuit de feiten. Geef jouw eigen beleving aan, vanuit ‘ik’. Spreek uit wat je waardeert of wat je wilt veranderen: kort compliment en korte correctie (KCKC). Neem elkaar serieus, luister, vraag om toelichting en geef aandacht. Het luisteren is dan vaak het moeilijkste! Zorg dat feedback één op één is. Feedback geeft ruimte voor het leren.

Balans en verbinding
Een succesvolle samenwerking intern de organisatie, binnen het inkoopteam of samen met externe organisaties is dus te creëren door er samen mee aan de slag te gaan. De zes stappen voor een succesvol team creëren teamverbinding en zorgen voor balans tussen inhoud, individu en groep. Het resultaat is een team dat niet blijft ‘sukkelen’ maar op een succesvolle en geïnspireerde wijze samenwerkt. Met teamleden die worden aangesproken op hun kracht in de teamrollen. Kortom, een team dat verbonden is en in balans.

Wij dagen u uit om zelf aan uw succesteam en samenwerking te bouwen. Om de talenten uit uw team te benutten en effectief doelen en resultaten te behalen. Ontwikkeling begint met inzicht.

Creëer uw ideale team, het kan echt!

Jakob Zwinderman en Karin Andela

Door BOOZZT
Met het BOOZZT profiel als uitgangspunt, begeleidt BOOZZT startende én ervaren procurement professionals naar succes binnen het moderne procurement vak.

Reacties:

  • Marcel Bressers | 19-12-2015 om 11:55

    Een hele goede omschrijving voor het vormen van een geweldig team, dat kan ik alleen maar onderschrijven. Wat ik mis is echter hoe het team zich opstelt/gedraagt ten opzichte van de andere afdelingen. Je kunt namelijk een perfect team samenstellen dat de hele wereld aan kan, maar wat als de andere afdelingen binnen een organisatie daar heel anders over denken? Het team moet ook passen in de organisatie en vanuit verschillende perspectieven kunnen denken en voldoende adaptief vermogen tonen om ‘value added to the organization’ te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.