Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
14
05
07
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Veel mis met inkoopbeleid gemeente Deventer

De gemeente Deventer heeft de wind van voren gekregen in een evaluatie van haar aanbestedingsbeleid. Een gebrek aan duidelijkheid zou zowel bedrijven als de gemeente zelf parten spelen.


In de evaluatie komen vooral het gebrek aan duidelijkheid en doelmatigheid aan het licht. Zo zou het beleid versnipperd en moeilijk te doorgronden zijn. formulering van selectie- en gunningcriteria niet helder zijn en aanbestedingen niet transparant uitgevoerd worden. Ook zou kwaliteitsbewaking ontbreken en een gebrek aan kennis het overzicht vertroebelen. Het rapport signaleert dat verantwoordelijke budgethouders slecht op de hoogte zijn van het beleid en dat de gemeenteraad moeilijk haar controlerende taak kan vervullen doordat het aanbestedingsregister slecht is bijgehouden.

Hoewel het rapport stelt dat de basis is gelegd voor een professionele inkooporganisatie. moet er nog veel gebeuren om tot een effectief beleid te komen. Een centrale doelstelling en inkooptaakstelling konden niet geëvalueerd worden omdat deze ‘niet concreet. meetbaar en eenduidig’ zouden zijn opgesteld. Het rapport wijst er daarnaast op dat verdere professionalisering in gevaar zou kunnen komen door een gebrek aan draagvlak. Een aantal medewerkers zou de coördinatie van de afdeling inkoop als belemmerend voor de vrijheid in aanbesteden ervaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.