Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
01
02
12
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Wiebeke Sittrop
Dossier: NEVI
Soort:

Verslechtering vlakt af: inkoopmanagersindex PMI 49.0

De NEVI PMI® bereikte 49.0 in januari, het hoogste cijfer in vijf maanden (december 46.2). Het wijst op een lichte verslechtering van de bedrijfsomstandigheden. De NEVI PMI is de samengestelde inkoopmanagersindex die maandelijks een algemeen beeld geeft van de economische activiteiten in de verschillende industrieën en wordt uitgegeven door NEVI, hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management.

Er werd in januari, na drie maanden van krimp, meer geproduceerd. De groei was echter gering. Het totaal aantal nieuwe orders daalde voor de zesde maand op rij, maar de exportorders namen licht toe, voor het eerst in zeven maanden. De voorraden gereed product daalden, evenals de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk en de werkgelegenheid. De levertijden werden langer.
Voor het eerst in vier maanden stegen de inkoopprijzen en de verkoopprijzen namen toe in de grootste mate sinds juli. De inkoopactiviteiten namen opnieuw af, evenals de voorraden van ingekochte materialen.

Drie deelindices uitgelicht:
Nieuwe orders index

De seizoensmatig aangepaste Nieuwe orders index bleef in januari onder de geen-veranderingsgrens van 50.0, wat voor de zesde opeenvolgende maand wijst op een daling van het totale aantal ontvangen nieuwe orders. De combinatie van een verminderde vraag en grote concurrentiedruk zorgde voor lagere orderaantallen. De mate van krimp was echter wel kleiner dan in november en december toen deze de grootste was in tweeënhalf jaar.

Nieuwe export orders index
Er was sprake van een positieve start van het jaar voor de export orders. Na zes maanden waarin het aantal ontvangen orders uit het buitenland daalde, steeg dit aantal in januari. Er werd melding gemaakt van een grotere vraag vanuit de buurlanden België en Duitsland. De respondenten gaven echter nog wel aan dat de onzekere financiële situatie in Europa zorgde voor een afwachtende houding van klanten met betrekking tot het plaatsen van orders.

Verkoopprijs index
De Nederlandse producenten verhoogden in januari hun verkoopprijzen voor de eerste keer sinds september. Deze stijging was bovendien aanzienlijk en de grootste in zes maanden. Ongeveer 29% van het onderzoekspanel noteerde hogere verkoopprijzen. Dit was vooral het gevolg van pogingen om de effecten van de hogere inkoopkosten te corrigeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.