Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
16
07
08
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Personalia
Soort:

VNG biedt training Duurzaam Inkopen voor gemeenteambtenaren

In september en oktober biedt de Vereniging Nederlandse Gemeenten een gratis training voor gemeenteambtenaren aan. getiteld:

Duurzaam inkopen in de praktijk


Een schoner. duurzamer en zuiniger Nederland.
Daarvoor gaan rijk en gemeenten zich gezamenlijk Inspannen. zo is afgesproken in het Bestuursakkoord over het klimaat- en energiebeleid. Gemeenten hebben gezamenlijk een groot inkoopvolume en kunnen door duurzaam in te kopen een belangrijke bijdrage leveren aan die ambitie. De gemeenten streven naar 75% duurzaam inkopen in 2010 en 100% in 2015. De VNG wil samen met het rijk een duurzame productie afdwingen bij het bedrijfsleven. De VNG wil hieraan bijdragen door het ondersteuningsprogramma ‘Duurzaam inkopen!’ aan te bieden waarin ingezet wordt op:

 • het verhogen van bestuurlijke bewustwording van het belang van duurzaam inkopen;
 • het aanreiken van instrumenten om duurzaamheid een vaste plaats te geven binnen het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke inkoopfunctie.

Bijeenkomsten voor gemeenteambtenaren
In deze bijeenkomsten staat de praktijk van duurzaam inkopen centraal. De workshops worden verzorgd in samenwerking met SenterNovem. Draagvlak voor duurzaam inkopen is op zowel bestuursniveau als op ambtelijk niveau belangrijk om resultaten te kunnen behalen. Het programma van de dag gaat in op mogelijkheden om dit draagvlak te creëren.

Programma
13.30 - 13.45 uur Opening door een ambassadeur van het project ‘Duurzaam inkopen!’
13.45 - 14.00 uur Toelichting ‘Duurzaam inkopen door gemeenten’
14.00 - 14.15 uur Pauze
14.15 - 15.15 uur 1e ronde workshops
15.15 - 16.15 uur 2e ronde workshops
16.15 - 16.30 uur Plenaire terugkoppeling
16.30 - 17.00 uur Afsluiting met borrel

 • Workshop 1: ‘Duurzaamheidcriteria van SenterNovem‘
Toelichting op de toepassing van de duurzaamheidscriteria in de praktijk.
 • Workshop 2: ‘Overtuig de politiek’
Hoe zorg je als ambtenaar voor politiek draagvlak voor duurzaam inkopen?
 • Workshop 3: ‘Duurzaam inkopen in de praktijk’
Hoe zorg je ervoor dat duurzaam inkopen goed verankerd wordt in de gemeentelijke organisatie?

Data en locatie
Dit is een vooraankondiging. Na de zomer volgt meer informatie over het programma.
Houdt u wel alvast rekening met de locaties en de data waarop de bijeenkomsten plaatsvinden:

 • 30 september 2008 Beurs WTC in Rotterdam
 • 2 oktober 2008 Regardz Amsterdam Centrum in Amsterdam
 • 7 oktober 2008 IJsselpaviljoen in Zutphen
 • 16 oktober 2008 Hotel Van der Valk in Assen
 • 22 oktober 2008 Sofitel Cocagne Hotel in Eindhoven
 • 28 oktober 2008 Regardz De Eenhoorn in Amersfoort

Doelgroep
De bijeenkomsten zijn bestemd voor de milieumedewerkers en de inkopers. Hoofden van de afdelingen milieu en financiën zijn ook van harte welkom.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden

U kunt zich aanmelden via de website van de VNG.
Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met badge. routebeschrijving en het definitieve programma. Uw inschrijving is bindend.

Voor informatie
Congres- en Studiecentrum VNG
Postbus 30435
2500 GK DEN HAAG
Tel. 070- 3738498
Fax: 070- 3738743
E-mail: Usha.Patandin@vng.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.