Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
14
12
06
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

VNG ziet progressie bij gemeenten na onderzoek Goed Besteed

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is tevreden over de prestaties en inzet van de gemeenten rond aanbesteden. Een onderzoek dat afgelopen zomer werd uitgevoerd liet dudielijk naar voren komen dat de inkoop is verbeterd. Het onderzoek was een onderdeel van Goed Besteed. Dit aanbestedingsoffensief van VNG moet een hoger niveau opleveren van de inkoop en het aanbesteden van Nederlandse gemeenten.

Om een beeld te krijgen van de mate waarin gemeenten het inkopen en aanbesteden op dit moment uitvoeren is er in het voorjaar van 2006 een enquête uitgezet. Aan alle gemeenten is gevraagd een vragenlijst digitaal in te vullen. Met deze vragenlijst werd een beeld verkregen van de mate waarin een professionele aanpak van inkopen en aanbesteden bij gemeenten op dit moment gebruikelijk is.

Het onderzoek zorgde voor de volgende conclusies. Over het algemeen zijn de gemeenten op de goede weg wat betreft de professionalisering van hun inkoop- en aanbestedingsbeleid. Er is bestuurlijke aandacht voor het onderwerp en de werkwijzen zijn in de meeste gevallen formeel vastgelegd in beleid.

De kleine gemeenten (tot 40.000 inwoners) blijven op een aantal punten achter bij het landelijke beeld. Dit is met name het geval bij de bestuurlijke betrokkenheid. het uitvoeren van een inkoopscan. het voeren van kennismanagement en het bijeenbrengen van de inkoop- en materiedeskundigheid. Kleine gemeenten scoren wel hoger wat betreft de intergemeentelijke samenwerking bij het inkopen en aanbesteden.

Download hier het volledige rapport

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.