Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
04
06
08
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Column
Soort:

Wat betekenen de NEVI leerstoelen voor het inkoopvak?

Vijftien jaar geleden kreeg het Nederlandse inkoopmetier wetenschappelijk aanzien door de aanstelling van Arjan van Weele als inkoophoogleraar. Ondertussen zijn er zes leerstoelen van NEVI bijgekomen en is de tijd rijp om de balans op te maken. Wat betekenen de leerstoelen voor het inkoopvak?


Soms moet je iets wegdenken om uit te vinden wat het waard is. Dus laten we aannemen dat de NEVI leerstoelen niet zouden bestaan. Hoe zou het inkoopvak er dan hebben uitgezien?

Gert van der Heijden van adviesbureau Berenschot kan zich wel een voorstelling maken. “Ik denk dat het inkoopvak zich op een lager niveau zou bevinden als de leerstoelen er nooit waren gekomen. Ze hebben absoluut bijgedragen aan de professionalisering van het vak”. stelt hij. Van der Heijden is oprichter van The Sourcing Experience en heeft de verwetenschappelijking van inkoop gevolgd. Hij kan de invloed op het vak gemakkelijk aanwijzen. “Ondanks dat andere factoren ook meetellen. kun je met zekerheid zeggen dat de instroom en het opleidingsniveau van inkopers zijn verbeterd. Kijk bijvoorbeeld eens naar het gemiddelde opleidingsniveau van nu en vergelijk dat met het niveau van pakweg tien jaar geleden. Je ziet dan dat er een grote stap is gemaakt. Bovendien lopen we academisch gezien in de internationale voorhoede. Er zijn weinig landen die zo ver gevorderd zijn als Nederland.”

Het doorontwikkelen van het inkoopvak en het interesseren van studenten om in het inkoopvak te gaan werken waren in 1993 de doelstellingen van de eerste leerstoel. zegt Sicco Santema. Hij is voorzitter van de NEVI Research Stichting. In die vroege jaren negentig zette Arjan van Weele namens het inkoopvak op de wetenschappelijke kaart aan de TU Eindhoven. NEVI betaalde een deel van zijn leerstoel. Sindsdien zijn er zes hoogleraren op een soortgelijke wijze geïnstalleerd en gesubsidieerd. elk met een eigen onderzoeksgebied. Na Van Weele betrok Jan Telgen in 1995 een leerstoel inkoopmanagement aan de TU Twente. De aanwas van leerstoelen stokte vervolgens. totdat Bart Vos in 2003 een aanstelling verkreeg en in de vier jaren erna ook Jeroen Harink. Fynn Wynstra. Jacques Reijniers en Frank Rozemeijer een positie kregen in de universitaire wereld. NEVI bekostigt de leerstoelen gedeeltelijk. zegt Santema. “van minimaal 20 tot maximaal 40 procent fte. De rest van de financiering komt van andere bronnen.” Er zijn onder de leerstoelen overigens nogal wat verschillen. Zo werk t een aantal hoogleraren slechts een of twee dag en in de week als inkoophoogleraar. terwijl Bart Vos en Arjan van Weele een bijna volwaardige betrekking hebben. Daardoor is de wetenschappelijke waarde van de leerstoelen onderling ongelijk. zegt Van der Heijden. “Iemand als bijvoorbeeld Jeroen Harink is een uitstekende hoogleraar. maar hij heeft te weinig tijd als hoogleraar om voldoende wetenschappelijke bijdrage te kunnen leveren.”

De leerstoelen zijn in beheer van de NEVI Research Stichting. dat ook de onderzoeksaanvragen van promovendi behandelt. Merijn Linthorst is een van die promovendi. Aan de TU Twente doet hij onderzoek naar complexe aanbestedingen (bundelings- en splitsingsbeslissingen binnen de inkoop)en staat hij onder de begeleiding van Jan Telgen. Al met al loopt Linthorst nu al een klein decennium rond aan de universiteit. In de dagelijkse praktijk merkt hij dat er in inkoopland voortgang is geboekt. dankzij de leerstoelen. “Het inkoopvak is zichtbaar geworden voor studenten en het bedrijfsleven. Hoewel in Twente het vak inkoop in de bachelorperiode niet verplicht is. kiezen steeds meer studenten het toch als keuzevak. Ook wint de inkoopmaster aan populariteit.
“Er is gewoon meer waardering gekomen.” Dat komt deels doordat de toenemende interesse van het bedrijfsleven voor de wetenschappelijke kant van inkoop het voor studenten aantrekkelijker maakt. denkt Linthorst. Omgekeerd ziet hij een vergelijkbare beweging. “Het onderzoek dat studenten binnen bedrijven uitvoeren vergroot de zichtbaarheid van inkoop binnen organisaties. Zowel bij studenten als bedrijfsleven is de attitude tegenover inkoop verbeterd en dat versterkt elkaar.”

In de Nederlandse stijl van inkopen zien Linthorst en Van der Heijden de publicaties van de NEVI-hoogleraren terug. Linthorst: “Het effect van de publicaties kun je eigenlijk pas goed beoordelen na een jaar of vier. maar het is nu al te zien dat bepaald werk wortel heeft geschoten bij bedrijfsleven en overheid. Neem bijvoorbeeld de methodologie van Fredo Schotanus voor inkoopsamenwerking. Die wordt al steeds meer gehanteerd. Daarnaast zie ik ook al invloeden van het werk van Wendy van der Valk over de inkoop van diensten en van Marc Reunis over invloedstactieken voor de adoptie van e-procurement. Van der Heijden: de onderzoeken over category management. global sourcing en business alignment hebben absoluut bijgedragen aan het niveau waarop inkoop wordt bedreven. Je kunt echt zien dat de meeste hoogleraren praktisch zijn ingesteld en dat is goed.”

De zeven hoogleraren Inkoopmanagement:

Arjan van Weele
. hoogleraar inkoopmanagement en leveranciersmanagement aan de TU Eindhoven

Is de onbetwiste nestor van het Nederlandse inkoopvak en werkte voordat hij zijn academische loopbaan in 1993 begon onder meer als consultant bij PricewaterhouseCoopers. Ook internationaal kan Van Weele op een uitstekende reputatie steunen. Door de jaren heen kreeg hij verschillende internationale prijzen voor zijn academische bijdragen. De lijst met publicaties van zijn hand liegt er ook al niet om: honderdvijftig wetenschappelijke artikelen en 15 boeken. Daarvan kan de inkoper er tenminste een dromen. Inkoop in strategisch perspectief is een klassieker. Zijn laatste wapenfeit is Grondslagen van Inkoopmanagement. een handboek voor inkoopbachelors. Van Weele is daarnaast actief betrokken bij de ontwikkelingen op aanbestedingsgebied. Onlangs schreef hij met anderen een brief waarin hij de noodzaak bepleit van het inkoopperspectief in de nieuwe Aanbestedingswet.


Jan Telgen. hoogleraar inkoopmanagement en besliskunde aan de TU Twente

Is vooral bekend van zijn onderzoek naar de professionalisering van inkoop bij de overheid. Telgen begon in 1995 als hoogleraar aan de TU Twente. schreef vijf boeken over inkoop en een honderdtal academische artikelen. Daarvoor had hij de wetenschappelijke wereld van de VS en België al verkend als hoogleraar. Net als Van Weele kan Telgen aanzienlijke faam in de internationale inkoopwereld koesteren. Telgen betrekt geen voltijd leerstoel aan de universiteit. Hij staat naast zijn academische werk aan het roer bij consultancybureau Significant. Onlangs pleitte Telgen nog voor het gebruik van micropercelen bij overheidsaanbestedingen. Dat zou de efficiëntie van de aanbesteding ten goede komen en kleine inschrijvers een betere kans geven.


Bart Vos. hoogleraar inkoopmanagement aan de Universiteit van Tilburg

Had voor zijn aanstelling in 2003 al een veelzijdige loopbaan achter de rug. Hij werkte tussen 1993 en 1998 bij zowel de Universiteit van Eindhoven als Tilburg en was een half jaar gastdocent in Frankrijk. In 2001 kwam hij terug naar Tilburg. nadat hij ook nog even als consultant bij PricewaterhouseCoopers werkzaam was geweest. Vos' onderzoeksgebieden zijn onder meer global sourcing en maatschappelijk verantwoord inkopen. Hij schreef een viertal boeken en een lange lijst wetenschappelijke artikelen.


Jeroen Harink. hoogleraar inkoopmanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Betrok de NEVI-leerstoel aan de VU in 2004. Hij werkt d

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.