Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
19
02
13
Hester Blaauw de Jonge
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Hester Blaauw de Jonge
Dossier: Onderzoek
Soort:

Wat zijn de inkooptrends 2013? (deel 1)

Best Value Procurement, leveranciersontwikkeling, Total Cost of Ownership, trends die naar voren komen uit een onderzoek naar inkooptrends 2013 in de topsectoren. Maar met stip op één staat ook hier Kostenbesparing. In onderstaand artikel worden de belangrijkste conclusies uit het onderzoek beschreven.

Inkooptrendonderzoek
Eind 2012 voerde Supply Value een onderzoek uit naar de belangrijkste inkooptrends binnen de Nederlandse topsectoren in 2013. Bijna negentig organisaties werkte mee aan dit onderzoek. Er kunnen geen wetenschappelijke conclusies aan dit onderzoek verbonden worden maar de bevindingen zijn dusdanig interessant dat we ze u niet willen onthouden. Het onderzoek onderscheidt de 9 topsectoren van Nederland en andere sectoren. De term ‘topsector’ komt voort uit het bedrijvenbeleid dat kabinet Rutte – Asscher voortzetten om de concurrentiekracht van Nederland te vergroten. De topsectoren gezamenlijk zijn goed voor een omzet van rond de 150 miljard euro en zijn onderverdeeld in de negen onderstaande sectoren:

  • Agri & Food
  • Chemie
  • Creatieve industrie
  • Energie
  • High Tech
  • Life sciences & Health
  • Logistiek
  • Water
  • Tuinbouw en uitgangsmaterialen

Belangrijkste inkooptrends 2013
Inkoopprofessionals beoordeelden een lijst van achttien inkooptrends naar mate van belangrijkheid voor 2013. Deze lijst bestaat uit trends van de strekking ‘Meer aandacht voor People, Planet & Profit’  tot en met ‘Toename van Early Supplier Involvement’.  Hieronder staat de top drie trends voor 2013:

1.    Meer kostenbesparingen
2.    Meer risico management
3.    Grotere behoefte aan flexibiliteit

Gezien de huidige stand van de economie komt de duidelijke focus op kostenbesparing niet uit de lucht vallen. Zoals in economische hoogtijdagen de focus op innovatie ligt,  ligt de focus in zware tijden op kostenverlaging en -beheersing. De vraag is of Nederland met kostenbesparingen alléén de ambitie kan realiseren om in 2020 in de top 5 van kenniseconomieën van de wereld te staan. De tweede trend die nog belangrijker wordt binnen inkoop in 2013 is risicomanagement. Niet alleen binnen inkoop maar in het algemeen is risicomanagement een opkomend thema dat in 2012 al veel aandacht kreeg. In het huidige economische klimaat geven consumenten en bedrijven minder makkelijk hun geld uiten staan grote projecten vaak op een lager pitje. Dit heeft als gevolg dat de markt moeilijker te voorspellen is en risico’s veel actiever gemanaged moeten worden. Dat de derde trend die dit onderzoek identificeert  ‘grotere behoefte aan flexibiliteit is’, is daarom goed te verklaren. Organisaties moeten flexibel zijn om zich aan te passen aan korter wordende product levenscycli, snelle opeenvolging van nieuwe ontwikkelingen en time to market reductie.  

Hieronder voor u de gehele top 10 Inkooptrends 2013 die uit dit onderzoek naar voren kwam:

Top 10 Trends

1. Meer kostenbesparing
2. Meer risico management
3. Grotere behoefte aan flexibiliteit
4. Optimalisatie van financiën in de supply chain
5. Sterkere behoefte aan transparantie
6. Verschuiving van focus op kosten naar waarde
7. Toename early supplier involvement
8. Toename van gezamenlijk inkopen
9. Meer Vendor Management Inventory
10. Verdere Time to Market reductie

Hester Blaauw de Jonge
Door Hester Blaauw de Jonge
Hester Blaauw de Jonge is als consultant verbonden aan het inkoopadviesbureau Supply Value. Wilt u met haar van gedachte wisselen over dit onderzoek? Neem dan gerust contact met haar op via h.blaauwjonge@supplyvalue.nl / 0611607617

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.