Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
12
12
13
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
1
Door Koos Plegt
Dossier: Duurzaam inkopen
Soort:

Waterschap schept nu zelf zand

In tegenstelling tot personenauto’s is het brandstofverbruik van grootmaterieel als kranen en tractoren niet in openbare meetresultaten te achterhalen. Waterschap Groot Salland onderwierp daarom bij een aanbesteding van rupskranen de machines aan een praktijktest.

De door Groot Salland ontwikkelde methode voor de inkoop van grootmaterieel, bestaande uit een openbare inkoopprocedure en test, sluit aan bij het energiebeleid van de organisatie. Over de periode 2005-2020 wil het waterschap door te investeren in energiebesparende maatregelen haar energie-efficiëntie met 30 procent verbeteren. Het selecteren op brandstofverbruik bij dieselverbruikend materieel is een voor de hand liggende maatregel om deze doelstelling te bereiken. Een standaardmethode om energieprestaties te vergelijken was echter nog niet beschikbaar.

Eigen test
Groot Salland voert nu zelf een praktijktest uit bij de aanschaf van grootmaterieel. De test werd toegepast bij een recente aanbesteding voor een rupskraan voor de buitendienst en zal in de toekomst vaker gebruikt worden. Na een voortraject via een openbare procedure, waarbij duurdere aanbieders een marge van maximaal 20 procent ten opzichte van de goedkoopste inschrijver konden aanhouden, bleven twee bedrijven over. Deze partijen voldeden aan de eisen in de aanbesteding en werden uitgenodigd voor een praktijktest. Deze test, uitgevoerd door een eigen kraanmachinist, bestond uit het verplaatsen van zand gedurende drie uur.

Economisch voordelig
De zuinigste machine bleek uiteindelijk ook de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). In een rekenvoorbeeld dat het waterschap op haar site opgeeft bespaart een 10 procent zuinigere machine over tien jaar ongeveer 24.000 euro, uitgaande van 1600 draaiuren per jaar en een dieselprijs van 1,50 euro. Wanneer het waterschap het totale machinepark vervangt door zuinigere machines kan dit een besparing met zich meebrengen van 45.000 euro per jaar (30.000 liter).

Reacties:

  • Anoniem | 06-01-2014 om 12:16

    Gave aanpak!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.