Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
16
11
07
Geert Geertsema
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Geert Geertsema
Dossier: Index / overzicht / marktplaats / overig
Soort:

Weerstand: van valkuil naar kans!

De inkoper van vandaag heeft de wereld aan zijn voeten liggen. De banen liggen voor het oprapen. er worden steeds betere salarissen betaald en inhoudelijk wordt er op alle fronten gesleuteld richting een professionele inkoopfunctie. Volop mogelijkheden dus voor persoonlijke ontwikkeling en een glansrijke loopbaan. Nu nog even wat vaardigheden in de rugzak meenemen om in de 3 à 5 jaar dat je ergens werkt ook echt iets neer te zetten bij je werkgever.

De inkoper van vandaag heeft de wereld aan zijn voeten liggen. De banen liggen voor het oprapen. er worden steeds betere salarissen betaald en inhoudelijk wordt er op alle fronten gesleuteld richting een professionele inkoopfunctie. Volop mogelijkheden dus voor persoonlijke ontwikkeling en een glansrijke loopbaan. Nu nog even wat vaardigheden in de rugzak meenemen om in de 3 à 5 jaar dat je ergens werkt ook echt iets neer te zetten bij je werkgever.

Een beetje mee hobbelen doet de moderne inkoper niet meer aan. nee. professionaliseren (lees: veranderen) is het modewoord geworden. Helaas is professionaliseren niet iets wat je er even bij doet om daarna applaus. bloemen. eeuwige roem en meer geld te incasseren. Gemiddeld genomen moet hiervoor eerst veel weerstand worden overwonnen bij bazen. collega’s en andere afdelingen. Het rare hierbij is dat het daarbij vrijwel nooit over de inhoud gaat. want die is bijna altijd mooi in harde euro’s uit te drukken en/of draagt prima bij aan organisatiedoelstellingen als kostenbeheersing. doelmatigheid. efficiency en effectiviteit.
In de praktijk gaat het verbeteren van de inkoopfunctie “helaas” eigenlijk altijd over timing. draagvlak creëren en een sponsor in de top van de organisatie vinden. Belangrijke vaardigheid hierbij is het kunnen omgaan met weerstand. waarover in de literatuur (Freud. Kubler-Ross. Lazerus en Verhulst) veel te vinden is. In deze column licht ik de belangrijkste onderdelen van weerstand toe. waarmee je in de praktijk je voordeel kunt doen.

Weerstand (definitie weerstand: verzet. tegenstand van personen. aversie. afkeer) komt voort uit angst. Angst om te falen of om niet aan de verwachtingen te voldoen. maar ook angst voor conflicten. om overbodig te zijn of angst voor verlies. Als je dit vertaalt naar de werkomgeving dan heeft iemand weerstand tegen een verandering omdat hij angst heeft dat deze verandering hem een lastige realiteit bezorgd of omdat zijn kwetsbaarheid wordt vergroot. Een lastige realiteit is bijvoorbeeld werkzaamheden kwijtraken. geen leverancierscontacten meer hebben of het zichtbaar worden van zijn tekortkomingen. Iemand wordt kwetsbaarder doordat zijn invloed in de organisatie minder wordt. Immers. je wilt je gelijke voor blijven. in de gunst blijven van je baas en steun houden van je ondergeschikten. Allemaal angsten dus die kunnen ontstaan bij de mensen om je heen als je de plannen voor inkoop-verbetertrajecten lanceert.

Dan heb je ook nog dat weerstand zich op drie verschillende niveaus kan afspelen: inhoudsniveau (het gaat over feiten. doelen. argumenten). procedureniveau (werkwijze. regels. volgorde) of interactieniveau (in de relatie tussen mensen). Daar komt nog bij dat je weerstand lang niet altijd rechtstreeks waarneemt.

Uitingsvormen van weerstand kunnen zijn: Collega’s vragen eindeloos meer details over je plannen of je projectteamleden hebben nooit tijd of komen steeds te laat. Ook claimen dat iets onuitvoerbaar is of aangeven dat het allemaal erg goed gaat en er dus geen verandering nodig is. is een veel voorkomende. Wat dacht je ervan als collega’s of bazen erg snel aandringen op oplossingen of diepe stiltes laten vallen als er iets moet worden besloten? Ook het oneindig theoretisch gefilosofeer over het onderwerp of een opvallende meegaandheid (veranderen kost geen moeite) kunnen veenbranden zijn. Uiteraard is een frontale aanval de meest zichtbare vorm van weerstand.

Maar er is hoop! Angst hebben v

Geert Geertsema
Door Geert Geertsema
Geert Geertsema is directeur van Conducto, specialist in het selecteren van de juiste professional voor uw inkoopvraagstuk. Door ons gescreend op relevante kennis, ervaring en vooral ook op de juiste persoonlijkheid en competenties. Conducto staat voor heldere communicatie, korte lijnen en een pragmatische aanpak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.