Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
06
06
11
Michèle Giebing
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Michèle Giebing
Dossier: Inkopers-Cafe.nl
Soort:

Wij vullen elkaar aan

Onlangs kondigden NEVI en DPA Supply Chain een samenwerking aan. Naast het doen van onderzoeken, zal er ook veel kennisuitwisseling plaatsvinden. “We benutten elkaars sterke kanten.”

Het is niet de eerste keer dat NEVI en DPA Supply Chain met elkaar in zee gaan. Al eerder deden de twee partijen gezamenlijk onderzoek naar procurement. “Het is heel belangrijk om kennis te delen”, stelt Sherief Abdalla, algemeen directeur van DPA Supply Chain. “NEVI is een grote naam en heeft veel leden. Dankzij hen kunnen we onze onderzoeken beter promoten en publiceren. We kunnen elkaar goed gebruiken om kennis te delen.” NEVI zegt de ambitie te hebben om kennis- en opinieleider in de inkoopbranche te worden. “Dat doe je niet alleen”, zegt Jan Willem van der Meer, directeur NEVI Netwerk. In het kader van de nieuwe samenwerking gaan de twee bedrijven aan de slag met het Best of Public Procurement Onderzoek (BoPP, gestart op 1 april).

Hoger niveau
“We proberen een inhoudelijke bijdrage te leveren aan inkoop en ons vakgebied naar een hoger niveau te brengen”, geeft Abdalla als reden van de samenwerking. “We kijken tijdens de onderzoeken naar de inhoud van de eigen markt, de inhoud van het eigen product en hoe we de overheid van dienst kunnen zijn met deze kennis”, zegt Van Der Meer. “We hebben al veel ervaring op het gebied van ontwikkeling- en kennisonderzoek.”

Kwaliteitsverbetering
“Doordat de samenwerking beter dan voorgaande keren is ingericht, verwachten wij een verbetering van de kwaliteit, meer respondenten en dat we met de resultaten meer mensen zullen bereiken”, zegt Van der Meer. Abdalla geeft aan richting te willen geven aan de inkoopmarkt en meer onderzoeken te willen doen. “Het doel is om onderzoek te doen en de hierdoor vergaarde kennis, optimaal te benutten. Daarnaast willen wij trends in de inkoopmarkt in kaart brengen en kijken naar de inhoud van deze ontwikkelingen.”

Onderzoek
De eerste editie van het BoPP-ondezoek uit 2009 trok een aantal opvallende conclusies. Een daarvan was dat de Rijksoverheid aanmerkelijk slechter presteerde op het gebied van inkoopprofessionalisering in vergelijking met zelfstandige bestuursorganen. Volgens deelnemers aan het onderzoek zou er gemiddeld 17 procent kunnen worden bespaard, wat op een totale Nederlandse inkoopspend van ruim 57 miljard euro, neer zou komen op een besparing van bijna 10 miljard euro. Het huidige onderzoek bestaat uit een vragenlijst voor iedereen die betrokken is bij inkoop- en aanbestedingstrajecten voor een publieke organisatie. Deelnemers kunnen zich aanmelden op de website www.bopp.nu. Op basis van de resultaten uit de vragenlijst kunnen zij hun professionaliteit vergelijken met die van inkopers bij andere organisaties. De resultaten van het onderzoek verschijnen in het najaar.

Michèle Giebing
Door Michèle Giebing
Michèle Giebing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.