Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
10
07
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koen Bugter

Activity-based costing

Activity-based costing (ABC) is een manier om indirecte kosten aan producten en diensten toe te wijzen. Het is een techniek om de bepaling van de kostprijs te hanteren.

Bij ABC wordt geprobeerd oorzaak en gevolg relaties te benoemen om kosten te verdelen. In plaats van het gebruik van discutabele percentages bij de toewijzing van kosten.  Zodra de kosten van de activiteiten (afdelingen) bekend zijn, worden deze kosten bij ABC toegewezen aan elk product. Tegelijkertijd wordt er ook gekeken naar de mate van hoe afhankelijk dit product is van die diensten (van die afdeling / kostenplaats). Op deze manier is het met behulp van ABC mogelijk inzicht te krijgen in de producten met veel overhead zodat daarna gezocht kan worden naar manieren om deze kosten te verminderen of door te berekenen aan de klant.

Bronnen:
Wikipedia
The Economist 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.