Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
07
03
Fred Wittmaekers
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Fred Wittmaekers
Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus

Contractmanagement

Het managen van wederzijdse prestaties in relatie tot enerzijds de gemaakte afspraken en anderzijds de actuele behoefte aan die prestaties.

 
We kunnen het ook uitleggen door de term op te splitsen in “Contract” en “management”, waarbij het Contract vooral gaat over het vastleggen van goede voornemens (momentopname) enerzijds en het Managen vooral gaat over het sturen van de prestaties in relatie tot behoefte en tevredenheid. Hierbij is het belangrijk om u te realiseren dat zowel behoefte als tevredenheid bewegende doelen zijn; ze veranderen voortdurend op basis van omgeving en referentiekader.
 
Contractmanagement is eigenlijk een “container” begrip; we kunnen er veel onder verstaan. Daardoor kan contractmanagement zich, afhankelijk van de gebruikte definitie, richten op:
 
 
  1. Contractdekking: Alle leveranciers
  2. Contractbeheer: Alle contracten
  3. Accountmanagement: Alle contracten per contracteigenaar
  4. Gekoppelde contracten: Contracten die in onderlinge samenhang een eindresultaat opleveren
  5. Individuele contracten: Prestaties (Service Level Agreement) en contract gebruik (compliance)
 
Fred Wittmaekers
Door Fred Wittmaekers
Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.