Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
24
02
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Journalist InkopersCafe.nl

E-procurement

E-procurement is het ondersteunen van het inkoopproces met behulp van internettechnologie. 

Er zijn twee hoofdvormen van E-procurement, namelijk: 

  • E-informing: het inkoopbesturingsproces vereenvoudigen door internettechnologie
  • E-transacting: het inkooptransactieproces vereenvoudigen door internettechnologie

E-informing
E-informing houdt het ontvangen, bewerken en verspreiden van inkoopinformatie voor externe en interne klanten in. Dit wordt gedaan door middel van internettechnologie. Onder inkoopinformatie valt alle informatie die wordt gebruikt in het inkoopproces, zoals contracten, facturen, behoefteplannen, prestatie-indicatoren, enzovoorts.

Onder E-informing valt:

  • Vergaren van inkoopinformatie: bijvoorbeeld via internet informatie opzoeken en de financiële status van de leverancier raadplegen.
  • Verspreiden van inkoopinformatie: gecontracteerde leveranciers krijgen bijvoorbeeld inzicht over prestatiecijfers zoals levertijd, leverbetrouwbaarheid en percentage correcte facturen. Maar ook managers krijgen periodiek inzicht in de rapportagecijfers van de afdeling inkoop.

E-transacting
E-transacting wordt gebruikt voor het specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, bewaken en nazorg.

Onder E-transacting valt:

  • E-sourcing: zoeken naar nieuwe leveranciers, producten en diensten op internet
  • Collaborative product commerce: samenwerking tussen organisaties en via e-transacting data doorsturen zoals productwensen, levertijden etc. 
  • E-tendering: elektronisch aanbesteden. Hierbij gaat het vooral om de selectiefase. Via E-transacting worden informatieaanvragen, offertes en dergelijke verstuurd. 
  • E-reverse auctioning: doorgeven van de behoefte aan een selectie leveranciers. Vervolgens kunnen de leveranciers op een veiling met aanbiedingen voor de inkoper komen. Prijs is hierbij wel het belangrijkst, maar leveranciers zijn van te voren al wel geselecteerd op waarden zoals kwaliteit en betrouwbaarheid. 
  • Web-based ERP: het versturen van bestellingen en rekeningen. Dit versnelt het proces en maakt het flexibeler, doordat wenen direct worden doorgegeven. 
  • E-ordering: aanvragen bestellen en ontvangen van facilitaire artikelen, zoals schrijfwaren, schoonmaakmiddelen en dergelijke. 

Bronnen

 

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Journalist InkopersCafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.