Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
10
06
Fred Wittmaekers
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Fred Wittmaekers
Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus

InkoopBeleid

Het inkoopbeleid bestaat uit een aantal uitgangspunten die vastgelegd zijn door de directie ten aanzien van “inkoop”. Daarbij zou het inkoopbeleid vooral richtinggevend moeten zijn voor hen die bij inkoopvraagstukken betrokken zijn. Hierbij valt te denken aan beleidsmatige uitgangspunten over de omgang met multiple (meerdere) of single (slechts 1) sourcing; willen we per definitie voor een bepaalde productgroep 1 of meerdere leveranciers (rekening houdend met beschikbaarheidsrisico’s). Ook komt hier de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden aan bod; wie doet nu eigenlijk wat?
 
Over het algemeen kent inkoopbeleid de volgende aandachtsgebieden:
  1. Doel inkoopfunctie (functie is breder dan afdeling)
  2. Positie en rol inkoopfunctie (rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van inkoop binnen de organisatie)
  3. InkoopEthiek (ethische uitgangspunten en gedrag medewerkers)
  4. Leveranciers relaties (hoe om te gaan met leveranciers; contracttermijnen, samenwerkingsverbanden etc.)
  5. Operationele zaken (afhankelijk wat op dat moment op operationeel gebied voor de organisatie een “hot item” is; denk aan contractgebruik, buiten contracten om kopen, procurement boards, autorisatie etc.)
  6. Specifieke aandachtsgebieden (zoals MVO, duurzaam, innovatie, aanbestedingen, contractmanagement etc.)
Het grote risico is dat een inkoopbeleid teveel inkoopterminologie bevat, en door niet-inkopers vooral wordt gezien als een “inkoopfeestje”; dus niet van toepassing op personen die geen inkoper zijn.
 

Fred Wittmaekers
Door Fred Wittmaekers
Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.