Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
10
06
Fred Wittmaekers
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Fred Wittmaekers
Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus

InkoopEthiek

Bij inkoopethiek gaat het vooral over gedrag van medewerkers. Helaas wordt dit vaak in verband gebracht met oneerbaar handelen (fraude). Medewerkers die gunsten aannemen van leveranciers in ruil voor bevoordeling bij selectie en/of gunning. Persoonlijk voordeel (in de privé sfeer) staat hierbij centraal. Echter, een onderbelicht onderwerp hierbij is de mate waarin een organisatie zich laakbaar opstelt. Bijvoorbeeld door het niet nakomen van afspraken; het eenzijdig aanpassen van contractvoorwaarden; het niet nakomen van afgesproken betalingstermijnen etc. Of bijvoorbeeld de manier waarop wordt omgegaan met “vertrouwelijke” informatie (prijzen, offertes). Dit laatste is een belangrijk element in het bouwen van een vertrouwensrelatie met leveranciers. En dat is weer de basis voor structurele samenwerking.

Fred Wittmaekers
Door Fred Wittmaekers
Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.