Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
22
08
Fred Wittmaekers
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Fred Wittmaekers
Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden zijn voorwaarden waaronder een organisatie goederen en/of diensten kan inkopen. Als ook de verkopende partij de voorwaarden accepteert, zijn de inkoopvoorwaarden van toepassing op de transactie.

Ze zijn meestal eenzijdig en erg in het voordeel van de inkopende partij opgesteld (zoals ook verkoopvoorwaarden dat zijn). Daardoor ontstaat in de praktijk de situatie dat – al naar gelang de leverancier meer macht heeft, de inkoopvoorwaarden vaker (gedeeltelijk) worden verworpen. Paradoxaal is het daardoor uiteindelijk zo dat inkoopvoorwaarden vooral gebruikt kunnen worden voor de minst belangrijke inkooptrajecten (hetgeen wel efficiënt kan zijn) en dat voor belangrijkere goederen en/of diensten specifieke voorwaarden (contracten) met de betreffende leverancier overeengekomen moeten worden. In het uiterste geval is de inkopende partij zelfs gedwongen de verkoopvoorwaarden van de leverancier te accepteren.

Inkoopvoorwaarden worden (al naar gelang de behoefte van de inkopende organisatie) gemaakt voor:

  • leveringen
  • diensten
  • werken
  • inhuur
  • ICT

Veel inkopende organisaties werken zonder inkoopvoorwaarden, vanuit de idee dat voor belangrijke zaken contracten worden opgesteld en dat voor niet belangrijke zaken het Nieuw Burgerlijk Wetboek (Nederlands recht) geldt, of de verkoopvoorwaarden van de leverancier worden gewoonweg geaccepteerd.

Fred Wittmaekers
Door Fred Wittmaekers
Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.