Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
07
03
Fred Wittmaekers
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
1
Door Fred Wittmaekers
Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus

Managen van individuele contracten

Dit is de meest voorkomende vorm van contractmanagement; het sturen op (afgesproken) prestaties van een individueel contract. Veelal zijn deze prestatieafspraken vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA), ook wel Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Daarbij bepalen wij vooraf welke prestaties wij van een leverancier verwachten. Deze prestaties gaan wij dan meten en de resultaten worden op regelmatige basis met de leverancier besproken. Bij gebreken wordt gestuurd op verbetering.

Het probleem bij deze metingen is meestal dat de prestaties van de “eigen organisatie” van de klant niet worden meegenomen in de meting, terwijl die vaak een grote impact hebben op de prestatie van de leverancier en op het uiteindelijke resultaat.

De meest kenmerkende prestatie van de klantorganisatie is natuurlijk het “betalen”. Deze betaling is namelijk de belangrijkste reden waarom de leverancier zijn of haar prestatie wil leveren. Heeft u uw betalingsgedrag niet op orde, dan is het managen van contracten een lastige opgave. Hoe reëel is het om een leverancier aan te spreken op te late levering, wanneer u zelf in gebreke blijft bij de tijdige betaling van eerdere prestaties?

Bij het managen van individuele contracten speelt de mate waarin het contract ook daadwerkelijk gebruikt wordt een belangrijke rol.

Fred Wittmaekers
Door Fred Wittmaekers
Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus

Reacties:

  • Anoniem | 23-05-2014 om 16:21

    Als ondernemer en vamkan wil ik eigenlijk niets liever dan me bezig houden met de kern van de zaak. Gedoe over regels, voorwaarden en contracten neemt vaak zo veel tijd in beslag dat echt werken’ er door in gedrang komt. Vervelender nog is dat daarmee de focus komt te liggen op beperkingen en onmogelijkheden. Verwachtingen toetsen is prima maar daarna werk ik het liefst op basis van vertrouwen. Elkaar de ruimte geven goeie dingen te doen. daar draait het om . Dan wordt werken nog leuker als het al is! Nick

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.