Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
25
01
10
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koos Plegt
Dossier: Inkoop
Soort:

YPP-oprichter keert bank rug toe

Het bankwezen verliest rap aan populariteit, ook onder inkopers. Remko van der Honing stapte over naar een biofarmaceutisch bedrijf. ‘Dit is een groeimarkt.’

Zomaar een nieuwsberichtje van een paar regels, enkele weken geleden. Remko van der Honing stapt over van ABN Amro om de nieuwe director global procurement van het biofarmaceutische bedrijf Crucell te worden. Van der Honing (eerder werkzaam als consultant, binnen de overheid en Philips) is een bekend gezicht in inkoopland als oud-voorzitter en medeoprichter van het NEVI-platform Young Purchasing Professionals. Verder is hij een enthousiast recensent van tal van managementboeken voor de site managementboek.nl. ‘Hier is echt ruimte om dingen op te bouwen’, vertelt hij over zijn nieuwe werkgever. ‘Crucell is snel gegroeid door een aantal acquisities. Er zijn nu fabrieken en laboratoria in onder meer Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en Zuid-Korea. De inkooporganisaties bevinden zich in verschillende fases, een aantal is met name transactioneel van aard, bij anderen is de inkoopfunctie al commerciëler. Daarnaast is internationale samenwerking  nog niet sterk ontwikkeld. Crucell zocht iemand die ervaring had opgedaan in verschillende organisaties en die eigen ideeën had over hoe je groei en ontwikkeling van inkooporganisaties in gang zet.’

Groeibranche
Is het werken voor een biofarmaceutisch bedrijf met zo’n twaalfhonderd collega’s anders dan bij een grote bank (33.000 medewerkers)? ‘Ja, absoluut. De bankwereld was onderwerp van veel verandering, rumoer en beweging, en niet allemaal even positief. In vergelijking met de biofarmaceutische branche zijn banken veel oudere organisaties met een formele bedrijfscultuur waar men sterker let op het vermijden van risico’s. Nu werk ik in een groeimarkt en dat geldt voor Crucell heel nadrukkelijk. Het is een jong bedrijf waar ik actief mag bouwen aan de inkooporganisatie.’

Sinds december is de nieuwbakken director global procurement de leeftijdsgrens van 35 overschreden, die hij acht jaar geleden mede zelf initieerde als bovengrens voor lidmaatschap van de YPP. Hebben we nu niet meer te maken met een ‘Young’ Purchasing Professional? Van der Honing moet er om lachen. ‘Ja, ik ben nu niet meer welkom. We hebben destijds die leeftijdsgrens ingesteld. Je moet toch kaders aangeven. Ik denk ook dat als je een aantal jaren werkt, je het minder nodig hebt en er genoeg andere platformen zijn binnen de NEVI.’ ‘Trots’ vindt hij een groot woord als hij terugkijkt op de ontstaansjaren van YPP, maar hij zegt het een mooi netwerk te vinden om kennis op te bouwen en gelijkgestemde zielen te ontmoeten. Destijds was er een sterke behoefte onder jongeren in het inkoopmanagement die zich verder wilden ontwikkelen, maar zich moeilijk konden vinden in de toch wat vergrijsde bestaande structuren. Inmiddels zijn er honderden jongeren lid en heeft het zijn nut wel bewezen. ‘Je doet snel even een belletje over een leverancier of een referentie. Het kan praktisch ingezet worden, maar ook voor discussies over maatschappelijke thema’s als MVO en dergelijke.’

Inkoopthema’s
Over MVO gesproken, dat zou in de toekomst niet meer zo’n opzienbarend onderwerp moeten zijn. ‘Het zou standaard praktijk moeten worden. Over een aantal jaren moet het niet meer als los onderwerp op de agenda staan.’ Hetzelfde geldt voor andere actuele thema’s. ‘Boardroom alignment bijvoorbeeld is niet een inkoopinhoudelijk onderwerp, maar een voorwaarde voor verandering in de inkooporganisatie. Als je niet de handen op elkaar krijgt voor verandering is het gedoemd te mislukken.’ Of het denken in ketens: ‘In inkooporganisaties valt er nogal wat te veranderen. Supply Chain Management is krachtig, als je in ketens denkt en je met je klant in gesprek gaat over eisen en de inrichting van het proces.’

Het gevolg van dit alles is dat de complexiteit van het inkoopvak is toegenomen tot iets dat veelomvattender is dan alleen de transacties zelf. Een ontwikkeling die vooral in het hogere opleidingsniveau van de gemiddelde inkoper terug is te zien. Maar zelfs met een grotere intellectuele bagage is het integreren van alle nieuwe elementen een intimiderende taak. ‘Je hoeft het niet allemaal tegelijk doen. Je hebt een heldere focus nodig. Om te veranderen moet je voorop lopen, maar het is van groot belang om je achterban mee te krijgen, anders verandert er uiteindelijk niets.’

Heldere doelstelling
Van der Honing heeft twee ‘hele heldere doelstellingen’ gesteld voor de komende maanden. ‘Ten eerste wil ik besparingen realiseren door organisaties beter samen te laten werken en op die manier de waarde van de inkooporganisatie beter te laten zien. Het tweede is category management, het bepalen van een strategie voor de diverse inkoopcategorieën. Dit geeft een duidelijke richting voor de langere termijn, zowel voor de inkooporganisaties als interne betrokkenen.’ Ondertussen heeft hij ook te maken met veranderingen op IT-gebied. ‘Crucell implementeert momenteel een ERP-systeem (SAP, red.), waarmee gebruik van contracten wordt verbeterd en wereldwijde (spend)informatie beschikbaar is. Inkoop is betrokken bij het synchroniseren en optimaliseren van de processen en inrichten van rapportages. Het is de bedoeling dit zodanig te doen dat de voordelen worden benut en de normale bedrijfsvoering soepel kan blijven verlopen.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.