Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
23
06
09
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koos Plegt
Dossier: Onderzoek
Soort:

Zelfstandige inkopers laken bemiddelingsbureaus

Zelfstandige interim-inkopers denken in de toekomst minder gebruik te maken van bemiddelingsbureaus. Ervaringen met bestaande bureaus lopen sterk uiteen, zo wijst een enquête onder deze groep uit.

Onafhankelijke interim-professionals weten zich steeds effectiever te organiseren via netwerksites en laten op die wijze hun eigen geluid horen. Op LinkedIn bestaat een groep met de naam 'Self Employed Purchasing Professionals' (SEPP). Dit is een groep van Nederlands sprekende zelfstandige interimmers in het inkoopvakgebied. De leden verzamelen en delen contacten, kennis en opdrachtmogelijkheden. Inmiddels zijn al 117 ZZP'ers aangesloten bij de groep.

Enquête
Onder haar leden heeft SEPP een enquête gehouden over ervaringen met bemiddelingsbureaus. Uit discussies kwam namelijk naar voren dat de leden graag een overzicht zouden willen hebben van de diverse bureaus. Ook bestond de wens een kwalificatie te hangen aan de diverse bureaus. Afgelopen week werden de resultaten bekend en verspreid onder de leden. Deze spreken voor zich, evenals de beoordelingen die de geënquêteerden gaven aan de bemiddelingsbureaus, die zij zeer expliciet beoordeelden op correctheid, betrouwbaarheid, communicatie en de kwaliteit van de medewerkers. Er kwam bevestigende, maar ook onthutsende informatie naar voren.

Onthutsend
De respons mag met 75,2 procent uitstekend genoemd worden. Hans Schwarte, die met concullega Menno Karres de enquête tot stand bracht, is hier meer dan tevreden over. 'Volgens onze informatie is het nog nooit getoond dat zoveel ZZP'ers een oordeel velden over bemiddelingsbureaus.' 'Onvoorstelbaar' noemt hij ook het enorme aantal bemiddelingsbureaus waarmee de respondenten meldden ervaring te hebben: maar liefst 179. Dat deze samen verantwoordelijk waren voor maar 98 opdrachten, is opvallend. 'Per reactie noemde men 18,7 bemiddelingsbureaus, waarbij de respondenten gemiddeld bij 7,3 bureaus ingeschreven stonden. Dat resulteerde uiteindelijk in slechts 1,3 opdrachten per respondent.'

Netwerken
Gezien het feit dat er enkele bureaus zijn met meerdere opdrachten is de logische conclusie: van verreweg de meeste bureaus waarmee de geënquêteerden ervaring hebben is er nooit ook maar een enkele opdracht gekomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de deelnemers aan de enquête aangaven in de toekomst minder gebruik te gaan maken van bemiddelingsbureaus (29,7 procent van de opdrachten, tegenover 46,2 procent op dit moment). Vooral huidige en toekomstige netwerken gaan naar verwachting een groter deel van de opdrachten genereren. Dat tegen een omzet die gelijk blijft of zal stijgen.

Van de 179 genoemde bureaus werden er 42 door tien of meer respondenten beoordeeld. Alle bureaus kregen door de geënquêteerden kwalificaties toebedeeld, in de vorm van een cijfer op de schaal van 1 tot 10. Ook bestond de mogelijkheid opmerkingen over de individuele ervaringen met bureaus op te schrijven.

Ervaringen
De ervaringen met de meest genoemde bureaus liepen sterk uiteen, ook per bureau zelf. Yacht bijvoorbeeld, het bureau dat de geënquêteerden het vaakst noemden, kreeg op de onderwerpen communicatie, kwaliteit van de medewerkers, betrouwbaarheid en correctheid cijfers toebedeeld die uiteenliepen van 2 tot 10. Dertig respondenten stonden hier ingeschreven, maar slechts één respondent meldde een opdracht via dit bureau te hebben gekregen. Het gemiddelde cijfer voor Yacht kwam uit op 6,2.
Cijfers werden onderbouwd met oordelen als 'veel blabla' (Benefit), 'popiejopie gedrag' (Alfa Delta Compendium) en 'veel verloop' (Michael Page). Overigens hoort hierbij ook de aantekening dat voor deze bureaus ook meningen te lezen waren als respectievelijk 'slechte ervaring, maar netjes hersteld' en 'prima langdurige relatie’. Wellicht heeft een en ander te maken met de grote doorloop in personeel, waarvan bij veel bureaus sprake lijkt te zijn. Respondenten melden dat resultaten vaak sterk afhankelijk zijn van een individueel contact met een bepaalde medewerker. Wanneer er telkens nieuwe medewerkers ten tonele verschijnen is een goed contact snel verbroken. Ook Hans Schwarte beaamt het belang van een goed contact: 'Het gevoel bij een samenwerking is even belangrijk als concrete resultaten. Op het moment dat je keuzes maakt tussen bureaus, bewaar je het bureau waar je een goede relatie mee hebt. Stel: ik loop bij een bemiddelingsbureau en ik heb daar contact met vijf mensen. Als er dan een mail komt met “we gaan het nu centraal doen, kunt u ons uw cv opsturen?”, dan is dat erg vervelend.'

Goed gevoel
Het belang dat SEPP-leden hechten aan een 'goed gevoel' zal verklaren waarom gemiddelde cijfers nauwelijks verband lijken te houden met de concrete resultaten. Zo krijgt Alfa Delta Compendium met 8 opdrachten op 19 inschrijvingen een lager cijfer (5,9) dan Inquest, dat hetzelfde aantal opdrachten heeft op 38 inschrijvingen (cijfer: 6,4). Conducto lijkt het in dat opzicht goed te doen, het scoort van alle veel beoordeelde bureaus het beste met een 8 als gemiddeld cijfer (opdrachten: 4 op 18 inschrijvingen). Andere veel genoemde bureaus waren YER, DPA, Benefit inkoopadviesgroep, Emeritor, TopBUYers, Insinc, Michael Page, GOCO en IZIworks. Hans Schwarte vindt dat de enquête een vervolg moet krijgen: 'Er zijn nog veel meer zaken die we kunnen beoordelen en vragen die we kunnen stellen. Dit moet je regelmatig opvolgen. Toch zeker binnen twaalf maanden vanaf nu.'

------------------------
De resultaten van de enquête zijn hier te downloaden.
Dit artikel wordt binnenkort opgevolgd met reakties van bemiddelingsbureaus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.