Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
07
09
04
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Ziekenhuizen Zuid Limburg veilen samen 600 PC's

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht beschikt over een zeer ervaren inkoop organisatie waar in de afgelopen jaren meer dan 70 Europese aanbestedingen zijn uitgevoerd. Of het nu ging om schoonmaakdiensten. niersteenvergruizers. linnenhuurdiensten. r?ntgenapparatuur. spuiten en naalden. hemodialysefilters. of bederfelijke levensmiddelen. een groot deel van de inkoopportfolio is al Europees aanbesteed. Wat dat betreft was de openbare EU aanbesteding "2004/S 101-080847 - desktop computers" niets bijzonders.

Het bijzondere van deze aanbesteding was de toevoeging van het veiling element. Afgelopen voorjaar zijn de nieuwe Europese aanbestedingsregels (die ruimte bieden voor veilingen) definitief geworden hoewel deze nog in nationale wetgeving moeten worden vertaald. Echter. omdat aanbesteden via een veiling een gestructureerde en transparante methodiek waarborgt en dus in de geest van EU aanbestedingrecht is en in dit aanbestedingsrecht bovendien niet wordt uitgesloten. heeft het AZM besloten tot een Europese aanbesteding welke afgesloten zou gaan worden met een veiling.

In het voorjaar begon een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van beide organisaties de voorbereiding van de aanbesteding inclusief veiling voor het pakket PC's. laptops en printers met onderhoud voor de beide ziekenhuizen. Samen met de betrokken IT afdelingen werd een specificatie opgesteld met in totaal 121 beoordelingscriteria. Deze beoordelingscriteria vormden samen met de prijs de basis van de gunning aan de economisch meest voordelige inschrijving. Op 19 mei werd de aanbesteding gepubliceerd op Tenders Electronic Daily (waarna ook de specificaties en aanvullende stukken verkrijgbaar waren die door 28 aanbieders werden opgevraagd. Voor 13 juli moesten alle aanbieders hun (schriftelijke) offertes inleveren.

Alleen de PC's en beeldschermen werden via de veiling aanbesteed. voor de andere lots (laptops en printers) werd de normale procedure doorlopen. Uiteindelijk bleken er 8 aanbiedingen volledig aan alle gestelde criteria voor de PC's met service te voldoen; Alle 8 deden mee aan de veiling. In de week voorafgaand aan de veiling werden de aanbieders via Internet (met telefonische ondersteuning) getraind. Enkele uren voorafgaand aan de veiling werden alle deelnemers op de hoogte gesteld van hun ranking in het voldoen aan de criteria die meetelden in de berekening van de economisch meest voordelige inschrijving. Twee ranking gegevens werden verstrekt; de ranking op alleen de niet-prijs criteria en de ranking waarbij ook de prijs meetelde in de berekening.

Op 10 augustus om ??n uur waren in de Dr. Gudde zaal van het AZM in totaal meer dan 30 betrokkenen van de beide ziekenhuizen verzameld om de veiling gade te slaan. Ook de heer Peeters. voorzitter van de raad van bestuur kwam persoonlijk polshoogte nemen. Om 13.04 uur waren alle aanbieders ingelogd voor de veiling die tot 14.56 uur bleek te duren. In 23 korte biedingrondes kwamen maar liefst 49 biedingen binnen die aanleiding waren voor Roy van Dijk om de voorlopige gunning in totaal 18 keer te wijzigen. Elke bieding werd automatisch doorgerekend naar de ranking in de economisch meest voordelige inschrijving. (Dat wil zeggen. de beter beoordeelde aanbieders konden bijvoorbeeld met een hogere prijs toch de meest voordelige inschrijving zijn.) Ook de aanbieders zagen steeds hun ranking en de prijs waarvoor deze de leidende positie konden innemen. Elke 3 minuten konden de aanbieders hun prijs wijzigen of handhaven.

Gemiddeld bleken de prijzen aan het eind van de veiling 15% lager dan de ingediende offertes. Winnaar van de veiling. "Buyitdirect" uit Hoofddorp. was uiteindelijk niet de laagste aanbieder maar wel de economisch meest voordelige. In de komende weken zal Buyitdirect beginnen met leveren. Eerst moest nog een termijn van 2 weken verstrijken om de gunning definitief te maken in verband met de Europese aanbesteding regels.

Een enthousiaste Roy van Dijk wees na afloop in zijn kantoor op enkele vergevorderde aanbestedingen (in de vorm stapels papier) op zijn bureau; Nu weet ik dat we enkele van die aanbestedingen ook beter via een veiling hadden kunnen uitvoeren". Ook winnaar Buyitdirect was enthousiast; "Op deze manier hebben alle aanbieders een eerlijke kans om te winnen; het was bloedstollend maar we hebben er van genoten"

Bron: NegoMetrix Nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.