Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
06
05
13
Kristel Hurenkamp
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Kristel Hurenkamp
Dossier: Global
Soort:

Zorginkoop longpatiënten ver benedenmaats

Uit onderzoek van het Longfonds, voorheen Astma Fonds, blijkt dat zorgverzekeraars zich niet houden aan de afspraken over transparantie in de zorginkoop voor COPD-patiënten. Dit heeft als gevolg dat longpatiënten bij zorgverzekeraars op onvolledige informatie, onvergelijkbare documenten en beleidstaal stuiten.

Verzekeraars dienen zich bij zorginkoop te houden aan bepaalde eisen die zijn vastgelegd in de COPD-zorgstandaard en in de kwaliteitseisen die longpatiënten zelf hebben aangegeven. Het Longfonds heeft samen met Het Ondersteuningsburo (HOB) onderzoek gedaan naar het nakomen van deze eisen. Hieruit blijkt dat bij geen van de zorgverzekeraars duidelijk is of de ingekochte zorg hieraan voldoet en welke zorgverleners gecontracteerd zijn. Tevens is het onduidelijk hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van zorg controleren en kunnen patiënten niet of nauwelijks een vergelijking maken tussen de verzekeraars. 

Onthutsend
Bovenstaande uitkomsten maakt dat zorgverzekeraars in de ogen van het Longfonds onvoldoende tegemoet komen aan de afspraken over openbaarheid en transparantie in het kader van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de beleidsregel ‘Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012’ van de Nederlands Zorgautoriteit (NZa). “Dit is onthutsend”, zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. “Longpatiënten denken verzekerd te zijn van goede zorg, maar of ze die ook krijgen, is maar de vraag. Het gaat om mensen die afhankelijk zijn van de zorg die hun verzekeraar inkoopt.” 

Kraakhelder
Het Longfonds gaat met de zorgverzekeraars in gesprek over de uitkomsten van het rapport. Rutgers verwacht dat verzekeraars in het komend najaar kraakhelder zijn over de zorg die zij inkopen. “Alleen op die manier kunnen patiënten daadwerkelijk kiezen voor de verzekeraar die de beste zorg voor hen inkoopt. We blijven verzekeraars kritisch volgen op hun zorginkoop. Een nieuw onderzoek wordt voorbereid.”

Kristel Hurenkamp
Door Kristel Hurenkamp
Kristel Hurenkamp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.