Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
09
09
08
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Overheidaanbesteding
Soort:

?Zorgverzekeraars moeten ziekenhuis kopen?

Hoewel de inkoop bij ziekenhuizen voor verbetering vatbaar is. hebben zij in onderhandeling met de zorgverzekeraars – aan wie zij zorg ‘verkopen’ – de touwtjes in handen. Dat stelt onderzoekster Claudia Brandenburg. Haar oplossing voor de verzekeraars om de inkoopkosten te verlagen: zij moeten ziekenhuizen inlijven.Studenten van de NEVI Masterclass Strategic Purchasing Management hebben recent onderzoek gedaan naar de kritische succesfactoren voor de professionalisering van de inkoopfunctie bij algemene ziekenhuizen. Hun conclusie luidde: de focus ligt nog te veel op kostenreductie en er is gebrek aan samenwerking. visie en strategie.
De studenten van de Eindhovense TIAS Business School concludeerden dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars werken volgens het zogenoemde confrontatiemodel. Zij zouden leveranciers nauwelijks benutten als bron van innovatie en procesverbetering. Volgens de studenten. die werden begeleid door prof.dr. Arjan J. van Weele. zijn er ingrijpende maatregelen nodig om de inkoopfunctie bij ziekenhuizen naar een professioneler niveau te liften.

Onbetaalbaar
Maar niet alleen de ziekenhuizen hebben problemen met goedkoop inkopen. ook de zorgverzekeraars. De kosten van de Nederlandse ziekenhuiszorg stijgen door de hervorming van het zorgstelsel zelfs zo sterk. dat het inkopen van de zorg onbetaalbaar dreigt te worden voor de verzekeraars. Dat blijkt uit onderzoek van Claudia Brandenburg. die vorige week promoveerde op het onderwerp transactiekosten in de ziekenhuiszorg. ‘De deregulering en marktwerking die de minister probeert te introduceren in de zorg is op zich prima’. zegt management consultant Brandenburg van Protiviti Independent Risk Consulting. ‘Maar er moet wel wat gebeuren.’

DBC’s
Om de stijgende kosten in de gezondheidzorg te beheersen zijn politiek en zorg gekomen tot een systeem waarbij per medische aandoening een vast pakket aan behandelingen en ziekenhuisvoorzieningen is omschreven in zogenoemde Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s). Artsen rekenen de prijs van een vast behandeltraject. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars onderhandelen over de prijs van de behandelingen. Brandenburg: ‘Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen welke DBC's zij bij welk ziekenhuis inkopen. maar dit gebeurt weinig vanwege de machtige positie van de ziekenhuizen.’
Volgens Patrick Goes. consultant bij DPA Supply Chain People. is het voor ziekenhuizen heel moeilijk om de kosten zo eerlijk mogelijk te toe te wijzen aan een bepaalde DBC. ‘Diverse ziekenhuiskosten zijn heel moeilijk te alloceren. Een ABC-principe (Activity Based Costing. red.) is daarom moeilijk te bepalen.’

Te regionaal
Goes concludeerde onlangs in een artikel op deze website dat ziekenhuizen te nationaal inkopen. Een internationale inkoopsamenwerking zou tot veel besparingen en kwaliteitsverbetering van de inkoop kunnen leiden. Goes toont in zijn artikel aan dat dit realistisch is. De inkoopproblemen bij de zorgverzekeraars komen ook voort uit het feit dat zij regionaal inkopen. Maar zij moeten feitelijk wel. Nederland telt 89 ziekenhuizen. Dat lijkt heel veel. maar per regio en lokaal bekeken is dat helemaal niet veel. Mensen die ziekenhuiszorg nodig hebben. gaan daarvoor meestal naar ??n bepaald ziekenhuis. Brandenburg: ‘De zorgverzekeraar mag zelf kiezen met wie hij zaken doet. maar in de praktijk valt er weinig te kiezen vanwege de grote regionale afhankelijkheid van ziekenhuizen.’

Onderhandelingsmacht
Annemiek van der Laan. woordvoerder van de Nationale Zorgautoriteit (NZa). erkent de zwakke positie van zorgverzekeraars ten opzichte van ziekenhuizen. ‘Wij zien dat ziekenhuizen een sterkere onderhandelingspositie hebben dan zorgverzekeraars. De verhouding wordt wel steeds evenwichtiger. maar de verzekeraars zijn er nog niet. De macht ligt nog altijd bij de ziekenhuizen.’
De NZa verwacht dat de onderhandelingsmacht van verzekeraars toeneemt als de kwaliteit van zorg transparanter wordt en keuzeondersteuning een grotere rol krijgt. ‘Zonder goede informatie over de kwaliteit is het voor verzekeraars lastig om verzekerden te stimuleren om naar een voorkeursaanbieder te gaan.’

Ziekenhuis kopen
Er is overigens nog een verschil tussen inkoop bij ziekenhuizen en bij zorgverzekeraars. waardoor zorgverzekeraars de ideeën van Goes – internationaal samenwerken als het gaat om inkoop – moeilijk kunnen overnemen. ‘De verzekeringsmarkt is nationaal. dus hier gelden andere regels’. zegt Goes. Hij vraagt zich af of de DBC’s goedkoper kunnen als de ziekenhuizen hun producten goedkoper inkopen. ‘Maar ik weet niet wat de belangrijkste kostencomponenten zijn in de DBC’s.’ Goes zou graag een nader. vergelijkend onderzoek zien naar de verschillende kostencomponenten tussen verschillende ziekenhuizen. ‘Ik ben benieuwd naar waar de verschillen zitten en wat voor ziekenhuizen geldt.’

Uit het promotieonderzoek van Brandenburg komt hoe dan ook een even opmerkelijke als interessante oplossing naar voren: grote verzekeraars kunnen het best zelf ziekenhuizen inlijven. Geredeneerd vanuit de transactiekosten is het voor zorgverzekeraars volgens Brandenburg veel efficiënter als zij eigenaar zouden zijn van een ziekenhuis. Brandenburg weet ook dat dit voor kleine verzekeraars geen optie is. ‘Zij zouden kunnen denken aan langetermijn- of mantelcontracten. Ook dan kun je zorg efficiënter aanbieden.’ Goes vindt het op het eerste gezicht een interessant idee. ‘Het klinkt als een optie. hoewel ik me afvraag of het de kwaliteit van de zorg niet aantast.’

Auteur: Dennis Mensink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.