Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
28
02
13
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: NEVI
Soort:

Zwakke binnenlandse vraag, PMI: 49.0

PERSBERICHT

Zoetermeer, 1 maart – Nadat de NEVI PMI® vorige maand even boven de 50 stond, kwam deze in februari uit op 49.0, wat duidt op een lichte verslechtering van de bedrijfsomstandigheden.

De productieomvang bleef nagenoeg onveranderd. Het aantal orders uit het buitenland steeg nog licht, maar de binnenlandse vraag bleef zwak. Dit zorgde ervoor dat het totale aantal nieuwe orders opnieuw daalde. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de drieëntwintigste maand op rij. De werkgelegenheid daalde aanzienlijk.

De hoeveelheid ingekochte materialen nam in februari opnieuw af. De voorraad ingekochte materialen was wederom kleiner. De levertijden waren opnieuw langer. De voorraad gereed product liet de grootste daling zien sinds november 2011.

De inkoopprijsinflatie was gering en bereikte het laagste niveau in zes maanden. De verkooprijsinflatie was de kleinste sinds november, maar lag wel enigszins boven het niveau van de stijging van de inkoopkosten.

Redactionele commentaar prof dr Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven.
Volgt 4 maart op www.nevi.nl/pmi

Drie deelindices uitgelicht:

Productie index
De productieomvang in de Nederlandse industrie was in februari nagenoeg onveranderd, na een lichte stijging in januari. Dit blijkt uit de seizoensmatig aangepaste Productie index die in de buurt kwam van de geen-veranderingsgrens van 50.0. Het niveau van de productieomvang was deels te danken aan het verder wegwerken van de achterstanden, aangezien het aantal ontvangen nieuwe orders in  deze onderzoeksperiode opnieuw kleiner was.

Productie niet gereed index
De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk in de Nederlandse productiesector daalde in februari wederom. Hiermee komt de huidige periode van krimp op drieëntwintig maanden. Deze daling was bovendien groter dan de vorige maand en de grootste sinds juni vorig jaar. De gegevens wijzen erop dat het lagere aantal nieuwe ontvangen orders de belangrijkste reden was voor deze verkleining van de achterstanden.
 

Voorraad gereed product index
De voorraad gereed product bij de producenten in Nederland was in februari voor de elfde maand op rij kleiner. Deze laatste daling was bovendien de grootste sinds november 2011. De bedrijven die een daling noteerden (23%), schreven dit over het algemeen toe aan de verwachting dat de vraag zwak zal blijven.
 

Over de NEVI PMI…
De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI®) is een samengestelde index ontworpen om een algeheel beeld te verkrijgen van de economische activiteiten in de verschillende industrieën. Een score van de PMI onder de 50,0 geeft daling van de industriële activiteit aan, een score boven het kritische punt van 50,0 duidt op een groeiende economie. Een score van 50,0 duidt erop dat er geen veranderingen hebben plaatsgevonden. Hoe groter de afwijking van 50,0, hoe groter de mate van verandering in de index is. De NEVI PMI wordt opgesteld aan de hand van maandelijkse vragenlijsten die circa 350 inkoopmanagers uit Nederland invullen.

Over NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management…
NEVI® is de 3e inkoopvereniging ter wereld en al 56 jaar hét kennisnetwerk van inkoop en supply management. Zij heeft als eerste inkooporganisatie de Global Standard ontvangen voor haar inkoopopleidingen. NEVI maakt inkoop- en supplymanagement kennis toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. Zij organiseert (inter)nationale congressen, vakopleidingen en maatwerktrainingen, alsmede netwerkbijeenkomsten voor zo’n 8.000 personen. Zij heeft een research Stichting en subsidieert hoogleraren, lectoren en promovendi. De NEVI Gedragscode is leidend in het vakgebied. De NEVI PMI® indiceert maandelijks de ontwikkeling van de Nederlandse industrie’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.